Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Detekce vysokoenergetického záření
Thesis title in Czech: Detekce vysokoenergetického záření
Thesis title in English: Detection of high energy radiation
Key words: scintilátor, luminiscence
English key words: scintillator, luminescence
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Author:
Guidelines
OEM
1. Seznámit se se základními principy detekce vysokoenergetického záření
2. Seznámit se s metodami studia scintilačních vlastností studovaných materiálů
3. Stanovit odezvu vybraných vzorků na vysokoenergetické záření, analyzovat výsledky
References
1. G.Blasse, B.C.Grabmaier, Luminescent materials, Springer, Berlin 1994
2. I.Pelant, J.Valenta, Luminiscenční spektroskopie, Academia, Praha 2006
3. J.Garia Solé, L.E.Bausá, D.Jaque, Optical spectroscopy of inorganic solids, J.Wiley 2005
Preliminary scope of work
Scintilátory dopované vzácnými zeminami se používají pro detekci vysokoenergetického záření nebo částic (rtg, gama záření, rychlé elektrony, kosmické částice apod.). Najdeme je ve velkých urychlovačích, elektronových mikroskopech, v medicínských diagnostických zařízeních atd. atd.

Práce je zaměřena na studium vlastností epitaxních scintilačních vrstev dopovaných ionty vzácných zemin.
Uchazeč se seznámí s fyzikálními metodami studia vlastností těchto materiálů a teoretickými přístupy řešení. Provede charakteristiku několika vybraných špičkových materiálů připravovaných pro aplikace v elektronové mikroskopii a výsledky vyhodnotí pomocí jednoduchých modelů.

http://en.wikipedia.org/wiki/Scintillator
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html