Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
Assignment details
   Login via CAS
Analyza - DEPFET polovodičové detektory v Japonském experimentu Belle II
Thesis title in Czech: Analyza - DEPFET polovodičové detektory v Japonském experimentu Belle II
Thesis title in English: Analysis - DEPFET Semiconductor Detectors on Japan Project Belle II
Key words: Analýza, pixely, polovodičové detektory, C++, ROOT, testovaci svazek
English key words: Analysis, pixels, semiconductor detectors, C++, ROOT, test beam
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: doc. RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Author:
Guidelines
Jsou různé možnosti přístupu:
a)analýza vysledků testování pixelových detektorů
b)podílení na analýze a návrhu nových detektorů
c)podíléní na testování v CERNu (Ženeva), DESY (Hamburg) nebo KEK (Tokyo)
d)možnost pokračování v dalších letech až po dizertační práci
e)podílení se na službách na experimentu v Japonsku
f)dobrá znalost programování v C++ a ROOT
References
www: http://superb.kek.jp/
G. Knoll: Radiation Detection and Measurement, John Wiley and Sons, 1995
G. Lutz: Semiconductor Radiation Detectors, Springer Berlin, 1999
http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
Preliminary scope of work
1)Základní seznámení se s principy detekce částic vysokých energií
2)Seznámení se s konstrukcí a funkcí pixelových křemíkových detektorů DEPFET
3)Seznámení se s konstrukcí a cíly experimentu Super-KEK Belle v Japonsku
4)Očekávané vlastnosti pixelových detektorů a srovnání s realitou
5)Možnosti testování detektorů pomocí částic a laseru
6)analýza vysledků testování pixelových detektorů
7)podílení na analýze a návrhu nových detektorů
8)podíléní na testování v CERNu (Ženeva), DESY (Hamburg) nebo KEK (Tokyo)
9)možnost pokračování v dalších letech až po dizertační práci
10)podílení se na službách na experimentu v Japonsku
nutná dobrá znalost programování v C++ a ROOT
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html