Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
Assignment details
   Login via CAS
Pentekostalismus v České republice
Thesis title in Czech: Pentekostalismus v České republice
Thesis title in English: Pentecostalism in Czech Republic
Key words: náboženství, pentekostalismus, neocharismatické hnutí, církev Oáza, teologie uzdravování a prosperity
English key words: religion, Pentecostalism, Neocharismatic Movement, Oasis Church, wealth and health gospel
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.06.2013
Date of assignment: 27.06.2013
Confirmed by Study dept. on: 05.08.2013
Date and time of defence: 08.09.2014 13:00
Date of electronic submission:11.08.2014
Date of submission of printed version:11.08.2014
Date of proceeded defence: 08.09.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Pentekostalismus (letniční hnutí) je dynamický směr současného křesťanství zdůrazňující akt konverze, emociální prožívání víry, osobní žitou zbožnost a nadpřirozené dary - charismata, které dávají věřícím mj. schopnost glosolálie či uzdravování nemocných. Od denominalizovaných forem křesťanství se podstatně liší nejen teologií, důrazem na aktivní misijní činností ale i liturgií.
Na příkladu jedné vybrané skupiny (např.: Holy Ghost End Time Ministries Int., Triumfální centrum víry...) bych se kombinací různých metodologických postupů (kvalitativní výzkum, terénní výzkum, teorie rituálů, rozhovory) chtěla pokusit analyzovat, jaké kvality, závazky a limity tento způsob religiozity věřícím nabízí, jakým způsobem interpretují různé životní situace, jak věřící chápou sami sebe a sebe ve vztahu k okolnímu světu a konečně snad i proč si zvolili tento způsob náboženské praxe.
References
BUBÍK, Rudolf. Historie letničního hnutí. Albrechtice: Křesťanský život, 2005.
BURGESS, Stanley M. The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements.
BURGESS, Stanley M. Ecyclopedia of Pentecostal and Charismatic Christianity. New York: Routledge, 2006.
CORBETTA, Piergiorgio. Social reseach: theory, methods and techniques. London; Thousand Oaks; New Delhi: Sage Publications, 2003.
GRIMES, Ronald L. Beginnings in ritual studies. Columbia: University of South Carolina Press, 1995.
HOCKEN, Peter. Strategie Ducha?: Výzva obnovných hnutí pro tradiční církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1988.
HOCKEN, Peter. The challenges of the Pentecostal, Charismatic, and Messianic Jewish movements: the tensions of the spirit. Farnham: Ashgate, 2009.
JACOBSEN, Douglas. ed. A reader in Pentecostal theology: voices from the first generatio. Bloomington: Indiana Univesity Press, 2006.
LINBERG, Carter. The third reformation?: charismatic movements and the Lutheran tradition. Macon: Mercer University Press, 1983.
ONDRÁŠEK, Ĺubomíč Martin. Neocharizmatické hnutie na Slovensku: Analýza základných apektov teológie a praxe Kresťanských spoločenstiev. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2011.
VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí. Praha: Portál, 2004.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html