Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 278)
Assignment details
   Login via CAS
Teoretické způsoby modelování uživatelského rozhodování
Thesis title in thesis language (Slovak): Teoretické způsoby modelování uživatelského rozhodování
Thesis title in Czech: Teoretické způsoby modelování uživatelského rozhodování
Thesis title in English: Theoretical aspect of modeling of user decision
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.11.2006
Date of assignment: 01.11.2006
Confirmed by Study dept. on: 23.04.2013
Date and time of defence: 02.02.2009 00:00
Date of proceeded defence: 02.02.2009
Reviewers: Mgr. Marta Vomlelová, Ph.D.
 
 
 
Advisors: RNDr. Alan Eckhardt, Ph.D.
Guidelines
Tema je vypsané pro studijní programy matematika a informatika.

Cílem práce bude teoretický rozbor tématiky uživatelského rozhodování. Tato problematika pokrývá více oblastí, např. bayesovské sítě, (fuzzy) rozhodovací stromy, shlukovací metody (opět mohou být fuzzy), vícehodnotové logické programy nebo zobecněné anotované programy (GAP). Řešitel se také seznámí s existujícím software, např. QUIN.
Řešitel sestaví přehled stávajících teoretických modelů uživatelských preferencí a porovná je. Vhodné bude najít i práce z oblasti blízké psychologii a představit několik různých pohledů na uživatelské preference obecně. Pro tyto úhly pohledu řešitel navrhne nejpříhodnější formální model.
Očekává se kreativní přístup k této problematice a návrhy na rozšíření nebo kombinaci prozkoumaných modelů.
References
Bude upřesňováno

An Introduction to Bayesian Networks and their Contemporary Applications
Daryle Niedermayer, I.S.P., PMP, B.Sc., B.A., M.Div.
December 1, 1998
http://www.niedermayer.ca/papers/bayesian/

A complete fuzzy decision tree technique
Cristina Olaru, Louis Wehenkel

Fuzzy clustering
http://public.fh-wolfenbuettel.de/~hoeppnef/clustering.html

T. Horváth, P. Vojtáš: GAP - Rule Discovery for Graded Classifciation. Pisa, Italy, 2004.

P. Vojtáš, M. Vomlelová . "On models of comparison of multiple monotone classifications" In Proc. IPMU'2006 , B. Bouchon-Meunier and R. R. Yager eds. Éditions EDK, Paris, 2006 ISBN : 2-84254-112-X, pp. 1236-1243
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html