Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Rozšířený editor komponentových architektur pro MEF
Thesis title in Czech: Rozšířený editor komponentových architektur pro MEF
Thesis title in English: Enhanced Editor of MEF Component Architectures
Key words: MEF, editor, Visual Studio 2012, komponentové aplikace
English key words: MEF, editor, Visual Studio 2012, component-based applications
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.11.2012
Date of assignment: 09.11.2012
Confirmed by Study dept. on: 04.12.2012
Date and time of defence: 08.09.2014 10:30
Date of electronic submission:31.07.2014
Date of submission of printed version:31.07.2014
Date of proceeded defence: 08.09.2014
Reviewers: RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je implementovat editor komponentových architektur pro komponentovou knihovnu MEF (Managed Extensibility Framework) z .NET 4.0. Editor by měl být schopen provádět analýzu kódu, který zajištuje vytvoření komponentové architektury za běhu analyzované aplikace. Zjištěnou architekturu by měl editor v přehledné formě graficky zobrazit, umožnit uživateli v ní provádět změny, a také podle těchto změn znovu vygenerovat opravený kód aplikace. Editor by neměl být vázán na konkrétní jazyk, ale měl by být navržen v maximální možné míře jako rozšiřitelný. Jako součást této práce bude editor obsahovat podporu pro analýzu a generování zdrojového kódu v jazyce C# a také podporu pro analýzu CIL kódu zkompilovaných řízených assembly. Editor bude plně zaintegrován do vývojového prostředí Microsoft Visual Studio 2010 – prozkoumána by měla být i možnost integrace práce do nové verze 2012. Práce by měla být přirozeným rozšířením a doplněním bakalářské práce téhož autora.
References
Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010

Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010

Serge Lidin: Expert .NET 2.0 IL Assembler, Apress, August 2006
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html