Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Modelování vzniku ω fáze v metastabilních β slitinách Ti
Thesis title in Czech: Modelování vzniku ω fáze v metastabilních β slitinách Ti
Thesis title in English: Modelling of ω phase formation in metastable β titanium alloys
Key words: Omega fáze, modelování, slitiny titanu
English key words: Omega phase, modelling, Ti alloys
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: project
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.
Author:
Guidelines
1)Studium fázových transformací, kterým podléhají tzv. metastabilní slitiny titanu (vznik fáze omega a precipitace fáze alfa)
2)Plné porozumění geometrii vzniku fáze omega v těchto slitinách
3)Navržení geometrického modelu vzniku fáze omega a vytvoření interaktivního modelu v matematickém softwaru.
References
J. Šmilauerová; Phase transformations and microstructure changes in TIMET LCB alloy, diplomová práce; 2012

D. de Fontaine, Simple Models for the Omega Phase Transformation; Metal Trans. A, 19A, 169 – 175, 1988

A. Devaraj, S. Nag, R. Srinivasan, R.E.A. Williams, S. Banerjee, R. Banerjee, H.L. Fraser, Experimental evidence of concurrent compositional and structural instabilities leading to omega precipitation in titanium–molybdenum alloys, Acta Mat 60, 596 – 609, 2012
Preliminary scope of work
Slitiny titanu jsou v současné době používány ve špičkových aplikacích v mnoha různých oblastech od kosmonautiky až po biomedicínu. Tzv. metastabilní slitiny patří mezi nejprogresivnější materiály na bázi Ti. Metastabilní slitiny Ti jsou vytvrditelné žíháním, při němž dochází postupně k formaci fáze omega a precipitaci fáze alfa. Fáze omega vzniká poměrně jednoduchým geometrickým přeuspořádáním, nicméně názorné zpracování formace omega není v literatuře dosud k dispozici. Účelem projektu je porozumět důležitým fázovým transformacím, které probíhají v metastabilních slitinách Ti a vytvořit názorný interaktivní model vzniku fáze omega ve vhodném softwaru.
Preliminary scope of work in English
Titanium alloys are currently used in high-tech applications such as space exploration or biomedicine. So-called metastable alloys are one of the most progressive titanium based materials. Metastable Ti alloys are hardenable by annealing. Formation of omega phase and precipitation of alpha phase occur consequently. Omega phase is formed by simple geometric reordering, nevertheless illustrative model of omega formation is currently unavailable. The purpose of the project is to understand important phase transitions that occur in metastable Ti alloys and finally create illustrative interactive model of omega phase formation in suitable software.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html