Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Temná hmota
Thesis title in Czech: Temná hmota
Thesis title in English: Dark matter
Key words: temná hmota, kosmologie, obecná relativita, MOND, pozorovací data, rotační křivky galaxií, kupy galaxií
English key words: dark matter, cosmology, general relativity, MOND, observational data, rotational curves of galaxies, clusters of galaxies
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Astronomical Institute of Charles University (32-AUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 24.10.2012
Date of assignment: 24.10.2012
Confirmed by Study dept. on: 09.11.2012
Date and time of defence: 19.06.2013 00:00
Date of electronic submission:22.05.2013
Date of submission of printed version:22.05.2013
Date of proceeded defence: 19.06.2013
Reviewers: Mgr. David Heyrovský, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Student by měl prostudovat v dostupné literatuře pozorovací data ohledně temné hmoty ve Vesmíru jak na galaktických škálách, tak na extragalaktických.
2. Student by měl získat přehled o teoriích týkajících se temné hmoty.
3. Výsledkem by měl být popis současného stavu problematiky temné hmoty v kosmologii v rámci bakalářské práce.
References
Trimble V. Existence and Nature of Dark Matter in the Universe, ARAA, 25, 425 (1987)
Sanders R. The Dark Matter Problem - A Historical Perspective, Cambridge University Press (2010), New York
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html