Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Spektroskopická charakterizace tradičních destilátů
Thesis title in Czech: Spektroskopická charakterizace tradičních destilátů
Thesis title in English: Spectroscopic characterisation of traditional distillates
Key words: absorpce, luminiscence
English key words: absorption, luminescence
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: project
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 31.10.2012
Date of assignment: 05.11.2012
Confirmed by Study dept. on: 11.04.2013
Date of submission of printed version:11.04.2013
Advisors: RNDr. Pavel Galář, Ph.D.
Guidelines
Kvalita tvrdého alkoholu se v dnešní době stává stále závažnějším a veřejně diskutovaným tématem. Přestože charakterizace těchto lihovin je dlouhodobě doménou chemických metod, součástí receptur různých druhů tradičního tvrdého alkoholu bývají organické látky vykazující efektivní fotoluminiscenci (kamariny) či absorpci světla (taniny). Charakteristická spektra těchto látek by následně mohla sloužit nejen k vzájemnému odlišení jednotlivých druhů lihovin, ale i případně k odhalení ilegálně připravovaného alkoholu. Plagiáty totiž mohou obsahovat náhražky obdobné chutě a barvy jako originální ingredience a nečistoty vzniklé nedokonalým čištěním denaturovaného lihu, který se v ilegálně připraveném alkoholu používá místo lihu potravinářského (podléhajícího spotřební dani).
Cílem tohoto projektu je seznámit studenta s metodami luminiscenční a absorpční spektroskopie na příkladě tradičních komerčních lihovin. V první fázi bude student stručně seznámen s teoretickým pozadím obou měřících metod a následně provede spektroskopickou charakterizaci odlišných druhů lihovin. U nejvhodnějšího typu následně provede srovnávací měření na vzorcích získaných z více zdrojů za účelem odlišení méně kvalitních kusů. Realizace tohoto projektu dává případnému řešiteli možnost získat nejen náhled do vědecké práce na v současné době atraktivním tématu, ale i experimentální zkušenost, kterou by mohl využít ve výběru a řešení bakalářské práce v tomto oboru.
References
[1] Pelant, J. Valenta: Luminiscenční spektroskopie, Academia, Praha 2006
[2] J. Sadecka et al, Characterization and Classification of Distilled Drinks Using
Total Luminescence and Synchronous Fluorescence Spectroscopy, Acta Chimica Slovaca 1, 265 (2008)
[3] Časopisecká (anglická)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html