Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Luminiscenční spektroskopie hybridních organo-diamantových materiálů
Thesis title in Czech: Luminiscenční spektroskopie hybridních organo-diamantových materiálů
Thesis title in English: Photoluminescence spectroscopy of hybrid organo-diamond materials
Key words: luminescence, diamant
English key words: luminescence, diamond
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Author:
Advisors: RNDr. Pavel Galář, Ph.D.
Guidelines
Luminiscencí rozumíme světelné záření látky, které emituje jako reakci na dodanou (excitační) energii. Vlastnosti emitovaného záření jsou významně závislé na charakteristice materiálu, čímž se studium těchto spekter (luminiscenční spektroskopie) stalo jednou z nejúčinnějších metod zkoumání jak složení, tak i důležitých mechanizmů probíhajících v daných látkách.
Cílem tohoto projektu je seznámit studenta s experimentální stránkou luminiscenční spektroskopie. V první fázi student sestaví experimentální uspořádání pro měření luminiscenční odezvy, jehož přesnost ověří na známých diamantových či nanodiamantových vzorcích. V následující části provede měření luminiscence na hybridních vzorcích skládajících se s diamantových substrátů s organickými vrstvami, které jsou v dnešní době používány k výrobě biosenzorů a dalších zařízení. Realizace tohoto projektu dává případnému řešiteli možnost získat nejen náhled do vědecké práce, ale i experimentální zkušenost, kterou by mohl využít ve výběru a řešení bakalářské práce v tomto oboru.
References
1) I. Pelant, J. Valenta: Luminiscenční spektroskopie, Academia Praha 2006.
2) http://en.wikipedia.org/wiki/Luminescence
3) Časopisecká (anglická)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html