Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
Assignment details
   Login via CAS
Pojetí panenství v řecké kultuře
Thesis title in Czech: Pojetí panenství v řecké kultuře
Thesis title in English: The Conception of Virginity in Greek Culture
Key words: panenství, Řecko, Pýthie, Artemis, Athéna
English key words: virginity, Greece, Pythia, Artemis, Athena
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.06.2012
Date of assignment: 27.06.2012
Confirmed by Study dept. on: 09.10.2012
Date and time of defence: 17.06.2013 00:00
Date of electronic submission:16.05.2013
Date of submission of printed version:16.05.2013
Date of proceeded defence: 17.06.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
V práci se budu zabývat koncepcí panenství v řecké kultuře. Využiji k tomu mytické postavy třech panenských bohyní: Artemis, Athénu a Hestii. Další zajímavou postavou, u níž problematika panenství velmi diskutovaná (a z toho důvodu pro mě jistě plodná), je věštkyně Pýthie. Pohlížet na věc budu antropologickým pohledem, z hlediska práce s mocí, která je kumulována na hranici přechodu mezi stavem panenským a stavem ženy, která o panenství již přišla. Metodologicky budu vycházet z antropologie (např. z Edmunda Leache). Chtěla bych však zaujmout i pohled psychologičtější, k tomu mi poskytne podklad např. Sigmund Freud. Prvním bodem bude samotná definice panenství pro řeckou kulturu. Vycházet budu z dobových pramenů, ale také např. z pramenů křesťanských, které pojednávají o Pýthiině sexualitě. Domnívám se, že tímto srovnáním nám lépe vynikne řecké pojetí panenství. Budu čerpat jak z materiálů lékařských, tak těch, které popisují náboženskou praxi. Tím se dostanu k co nejvěrnějšímu konceptu panenství.
References
Foley, H. P.: Female Acts in Greek Tragedy, Princeton NJ; Woodstock: Princeton University Press, 2001.
Freud, S.: Introductory Lectures on Psychoanalysis, Harmondsworth: Penguin, 1974.
Freud, S.: Tři úvahy o sexuální teorii, Praha: Alois Srdce, 1926.
Hippocrates: Hippocratic Writings, ed. G. E. R. Lloyd, London: Penguin Books, 1983.
King, H.: Hippoctrates‘ Woman. Reading the Female Body in Ancient Greece, London; Nwe York: Routledge, 1998.
Latte, K: „The Coming of the Pythia“, in Harvard Theological Review 30.1 (1940): 9 – 18.
Lefkowitz, M.: Women in Greek Myth, London: Duckworth, 2007.
Plútarchos: Proč už Pýthie nevěští ve verších, Praha: OIKOYMENH, 2006.
Rose, H. J.: A Handbook of Greek Mythology, New York; Harmondsworth: Penguin Books, 1991.
Sissa, G.: Greek Virginity, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1990.
Versnel, H. S.: „The Roman Festival for Bona Dea and the Greek Thesmophoria“, in Transition and Reversal in Myth and Ritual, Leiden: E. J. Brill, 1994.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html