Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Využití družicových dat k analýze vzduchových hmot
Thesis title in Czech: Využití družicových dat k analýze vzduchových hmot
Thesis title in English: Using of satellite data for air masses analysis
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Author:
Guidelines
Seznámit se se základními klasifikacemi vzduchových hmot používanými ve střední Evropě. Seznámit se typy družicových dat, která můžou být použita pro klasifikaci vzudchových hmot (např. vertikálně integrovaný obsah vody aj.). Na základě vybraných dat pak provést analýzu zvoleného časového úseku a případně popsat několik vybraných povětrnostních situací s výrazně se lišícími vzduchovými hmotami.
References
www.cmsaf.eu
Dále dle pokynů vedoucího práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html