Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Diffuse interface models in theory of interacting continua
Thesis title in Czech: Modely s neostrým rozhraním v teorii směsí
Thesis title in English: Diffuse interface models in theory of interacting continua
Key words: modely s neostrým rozhraním; vícesložkové systémy; vícefázové proudění; rovnice typu Cahn-Hilliard; rovnice typu Navier-Stokes-Fourier; předpodmínění; výroba plaveného skla
English key words: diffuse interface models; multi-component systems; multi-phase flows; Cahn-Hilliard equations; Navier-Stokes-Fourier equations; preconditioning; float glass forming process
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Mathematical Institute of Charles University (32-MUUK)
Supervisor: Mgr. Vít Průša, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.09.2012
Date of assignment: 26.09.2012
Confirmed by Study dept. on: 08.11.2012
Date and time of defence: 27.09.2018 00:00
Date of electronic submission:29.05.2018
Date of submission of printed version:29.05.2018
Date of proceeded defence: 27.09.2018
Reviewers: Harald Garcke
  Christian Rohde
 
 
Advisors: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
Guidelines
Studium:

* Seznámit se implicitní konstitutivní teorií (a to včetně konstitutivních vztahů pro nemechanické veličiny). Nastudovat problematiku termodynamiky tekutin popsaných implicitními konstitutivními vztahy.
* Získat přehled o materiálových vlastnostech, které jsou důležité pro popis materiálů v potravinářském průmyslu. Získat přehled o jednoduchých experimentech, které jsou s těmito materiály prováděny a o jednoduchých a prakticky významných geometriích, ve kterých je nutné studovat tečení takovýchto materiálů.

Výzkum:

* Prozkoumat možnosti, které implicitní konstitutivní teorie nabízí při popisu výše uvedených materiálů. Identifikovat prakticky významné geometrie, ve kterých je studováno tečení daných materiálů, a ve kterých může být implicitní konstitutivní vztah výhodnější -- to jest může vést k přesnějším předpovědím -- než tradiční konstitutivní vztah. (Nabízí se kupříkladu studium takzvaného "rod climbing effect" za použití implicitních algebraických modelů.)
* Studovat chování navržených materiálových modelů v daných jednoduchých geometriích numerickými a/nebo analytickými metodami. Podle povahy problému pak dostudovat potřebné matematické techniky.
References
Engmann, J., C. Servais, and A. S. Burbidge (2005). Squeeze flow theory and applications to rheometry: A review. J. Non-Newton. Fluid Mech. 132(1-3), 1--27.
Massoudi, M. and M. M. Mehrabadi (2011). Implicit constitutive relations in thermoelasticity. Int. J. Non-Linear Mech. 46(1), 286--290.
Rajagopal, K. R. (2003). On implicit constitutive theories. Appl. Math., Praha 48(4), 279--319.
Rajagopal, K. R. (2006). On implicit constitutive theories for fluids. J. Fluid Mech. 550, 243--249.
Rajagopal, K. R. and A. R. Srinivasa (2008). On the thermodynamics of fluids defined by implicit constitutive relations. Z. angew. Math. Phys. 59(4), 715--729.
Rao, M. A. A. (2007). Rheology of Fluid and Semisolid Foods: Principles and Applications (2 ed.). Springer.

A další časopisecká literatura.
Preliminary scope of work
Implicitní konstitutivní vztahy představují nový mocný a všestranný nástroj pro návrh matematických modelů popisujících chování materiálů s nestandardními vlastnostimi, například nenewtonovských tekutin. Do třídy nenewtonovských tekutin patří také řada materiálů v potravinářském průmyslu -- cílem práce je prozkoumat možnosti aplikace implicitních konstitutivních vztahů v této oblasti.
Preliminary scope of work in English
Implicit constitutive relations provide a new powerful and versatile tool for the design of mathematical models describing the behaviour of materials with non-standard properties, such as non-newtonian fluids. The materials that fall into the class of non-newtonian fluids are frequently used in food processing industry - the aim of the thesis is to explore the possibilities of application of the implicit constitutive relations in this field.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html