Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Cournotův oligopol - dynamický pohled na jednoduchý případ
Thesis title in Czech: Cournotův oligopol - dynamický pohled na jednoduchý případ
Thesis title in English: Cournot's oligopoly - dynamic view on a simple case
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Author:
Guidelines
Vysvětlit základní princip modelu Cournotova oligopolu s důrazem na lineární případ. Formulovat statickou verzi a různé dynamické verze lineárního případu, prozkoumat stabilitu či nestabilitu rovnováhy. Z toho odvodit, že takto jednoduchý model je ekonomicky nerealistický.
References
Gandolfo, Giancarlo (1997): Economic Dynamics, Berlin, Springer
(případně další literatura podle potřeby)
Preliminary scope of work
Cournotův oligopol je jeden ze standardních ekonomických modelů pokoušející se popsat chování trhu. V práci by šlo o dynamický pohled na tento model, tj. o vývoj v čase, se zřetelem na stabilitu či nestabilitu rovnovážného stavu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html