Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 323)
Assignment details
  
Magnetismus a krystalové pole v systémech s korelovanými f-elektrony
Thesis title in Czech: Magnetismus a krystalové pole v systémech s korelovanými f-elektrony
Thesis title in English: Magnetism and crystal field in correlated f-electron systems
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.
Author:
Guidelines
Dynamický rozvoj počítačového hardware a software umožnuje již realistické výpočty nejrůznějších fyzikálních vlastností (např. magnetismu) z prvních principů (ze znalosti atomového čísla příslušných prvků). Tyto výpočty, které jsou většinou založeny na teorii funkcionálu elektronové hustoty, již v mnoha případech dávají dobrý kvantitativní souhlas s experimentem (např. magnetický moment a magnetokrystalová anizotropie tranzitivních kovů). Naproti tomu původ magnetismu v intermetalických sloučeninách obsahujících prvky se 4f nebo 5f elektrony zůstavá nadále většinou neobjasněn. Tento fakt je zdrojem dalšího rozvoje teorie silně korelovaných systémů a výpočetních metod nutných pro praktické aplikace se zpětnou verifikací teorie.
Cílem zadané bakalářské práce je aplikovat současné nejmodernější metody výpočtu elektronových struktur na studium vybraných intermetalických sloučenin s f-elektrony, které vykazují experimentálně zajímavé magnetické, transportní a termodynamické vlastnosti.

Zájemci se mohou dozvědět podrobnosti u Doc.Diviše osobně nebo na e-mailové adrese divis@mag.mff.cuni.cz.
Po konzultaci se mohou tamtéž přihlásit. Práce je též vhodná pro uchazeče o magisterské studium.
References
Současná časopisecká literatura
Preliminary scope of work
Dynamický rozvoj počítačového hardware a software umožnuje již realistické výpočty nejrůznějších fyzikálních vlastností (např. magnetismu) z prvních principů (ze znalosti atomového čísla příslušných prvků). Tyto výpočty, které jsou většinou založeny na teorii funkcionálu elektronové hustoty, již v mnoha případech dávají dobrý kvantitativní souhlas s experimentem (např. magnetický moment a magnetokrystalová anizotropie tranzitivních kovů). Naproti tomu původ magnetismu v intermetalických sloučeninách obsahujících prvky se 4f nebo 5f elektrony zůstavá nadále většinou neobjasněn. Tento fakt je zdrojem dalšího rozvoje teorie silně korelovaných systémů a výpočetních metod nutných pro praktické aplikace se zpětnou verifikací teorie.
Cílem zadané bakalářské práce je aplikovat současné nejmodernější metody výpočtu elektronových struktur na studium vybraných intermetalických sloučenin s f-elektrony, které vykazují experimentálně zajímavé magnetické, transportní a termodynamické vlastnosti.

Zájemci se mohou dozvědět podrobnosti u Doc.Diviše osobně nebo na e-mailové adrese divis@mag.mff.cuni.cz.
Po konzultaci se mohou tamtéž přihlásit. Práce je též vhodná pro uchazeče o magisterské studium.
Preliminary scope of work in English
The goal of the Bacalar thesis is the application of the modern method of the electronic structure
calculation on the systems with correlated 4f or 5f systems.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html