Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Hlasový komunikační systém
Thesis title in Czech: Hlasový komunikační systém
Thesis title in English: Voice Communication System
Key words: hlasová komunikace, komprese zvuku, kodek, přenos zvuku
English key words: voice communication, sound compression, codec, transmitting sound
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.11.2011
Date of assignment: 10.11.2011
Confirmed by Study dept. on: 06.12.2011
Date and time of defence: 20.06.2013 00:00
Date of electronic submission:22.05.2013
Date of submission of printed version:22.05.2013
Date of proceeded defence: 20.06.2013
Reviewers: RNDr. Miroslav Čermák
 
 
 
Guidelines
Předmětem bakalářské práce je navrhnout a implementovat real-time hlasový komunikační program, který bude podporovat jak komunikační model s centrálním serverem, tak i metodu přímé komunikace mezi jednotlivými klienty bez prostředníka. Při serverovém způsobu komunikace musí aplikace podporovat členění připojených klientů do různých kanálů. Oproti běžnému řešení podobného zadání v jiných komunikačních programech by aplikace vzniklá v kontextu této práce měla podporovat mixování zvuku na serveru pro snížení objemu dat přenášených mezi klienty. Aplikace by též měla být navržena modulárně s možností rozšíření pomocí uživatelsky definovaných plug-inů.
References
Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010

Gordon Hogenson: Foundations of C++/CLI: The Visual C++ Language for .NET 3.5 (2nd Edition), Apress, September 2008

Marcus Heege: Expert C++/CLI - .NET for Visual C++ Programmers, Apress, April 2007

Adam Nathan: WPF 4 Unleashed, Sams, June 2010
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html