Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Fyzika neutrin na experimentu NOvA
Thesis title in Czech:
Thesis title in English: Neutrino physics at NOvA experiment
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.
Author:
Guidelines
Rešeršní práce. Úkolem práce je studium dostupné neutrinové literatury a fyzikálních plánů experimentu NOvA a shrnutí těchto znalostí ve stručném souhrnu. Předpokládá se seznámení s problematikou detekce neutrin a simulace průchodu neutrin detektory experimentu NOvA.
References
J.A.Thomas, P.L.Vahle Neutrino oscillations - Present Status and Future Plans, World Scientific Publishing Company (2008).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html