Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Elektricky vodivé nanokompozity na bázi polyanilinu
Thesis title in Czech: Elektricky vodivé nanokompozity na bázi polyanilinu
Thesis title in English: Electrically conductive nanocomposites based on polyaniline
Key words: nanokompozit, polyanilin, elektrická vodivost
English key words: nanocomposite, polyaniline, electrical conductivity
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Supervisor: Mgr. Martin Varga, Ph.D.
Author:
Guidelines
1. Na základě doporučené literatury vypracovat stručnou rešerši.
2. Naučit se ovládat měřicí aparturu a obslužné programy.
3. Provést měření vybraných vzorků a vyhodnotit naměřená data na základě dostupných modelů.
References
[1] Roth S: One-dimensional metals, 2nd edition, VCH, Weinheim, 1995, ISBN 35-27268-75-8
[2] Schroder K.D.: Semiconductor material and device characterization, 2nd edition, Wiley-Intrescience Publication, 1998, ISBN 04-71241-39-3 (vybrané kapitoly)
[3] Advances in Synthetic Metals - Twenty Years of Progress in Science and Technology, ed. Bernier P., Lefrant S., Bidan G., Elsevier 1999, ISBN 0 444 72004 9 (kapitoly 2. a 6.)
další literatura týkající se tématu
Preliminary scope of work
Vodivé polymery vykazují vlastnosti, které postrádáme u anorganických polovodičů (rozpustnost, ohebnost aj.), díky tomu jsou využitelné v řadě aplikací. Mnohé vlastnosti lze navíc upravit či získat přípravou nanokompozitů na bázi vodivých polymerů.

V rámci této práce bude studován vliv různých faktorů (např. vlhkosti, teploty, dopantů aj.) na elektrické vlastnosti nanokompozitních materiálů.
Cílem bakalářské práce je seznámení se s problematikou vodivých polymerů a jejich kompozitů, stanovení elektrických vlastností vzorků dodaných z ÚMCH AV ČR.

Příslušné přístrojové vybavení je k dispozici na pracovišti zadavatele.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html