Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium deformačních procesů perspektivních kompozitů na bázi hořčíku
Thesis title in thesis language (Slovak): Studium deformačních procesů perspektivních kompozitů na bázi hořčíku
Thesis title in Czech: Studium deformačních procesů perspektivních kompozitů na bázi hořčíku
Thesis title in English: Study of deformation processes of perspective magnesium-based composites
Key words: horčíkový kompozit, akustická emisia, neutrónová difrakcia, napäťová relaxácia, tlaková deformácia
English key words: magnesium composite, acoustic emission, neutron diffraction, stress relaxation, compression test
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.10.2011
Date of assignment: 06.10.2011
Confirmed by Study dept. on: 09.11.2012
Date and time of defence: 14.05.2013 00:00
Date of electronic submission:10.04.2013
Date of submission of printed version:10.04.2013
Date of proceeded defence: 14.05.2013
Reviewers: Mgr. Zoltán Száraz, Ph.D.
 
 
 
Advisors: prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
Guidelines
Cílem práce je vysvětlit deformačních mechanizmy probíhající v kompozitech na bázi hořčíku a vliv morfologie zpevňující fáze na mechanické vlastnosti.
1. Dokumentovat mikrostrukturu zkoumaného materiálu pomocí mikroskopie.
2. Deformovat zkoumané materiály při různých teplotách a zároveň změřit akustickou emisi.
3. Určit vnitřní napětí maetriálu pomocí metody neutronové difrakce
4. Interpretovat naměřené výsledky.
References
[1] N. Chawla, K. K. Chawla: Metal Matrix Composites, Springer, 2005, ISBN: 0387233067
[2] Z. Száraz, Studium mechanických vlastností kompozitů na bázi perspektivních hořčíkových slitin, Disertační práce, MFF UK, 2009
[3] Z. Trojanová, Z. Száraz, F. Chmelík, P. Lukáč, Acoustic emission from deformed Mg–Y–Nd alloy and this alloy reinforced with SiC particles, J Alloy Comp, 504, 2010, pp. L28-L30
[4] Z. Trojanová, Z. Száraz, F. Chmelík, P. Lukáč, Acoustic emission from deformed magnesium alloy based composites, Mater Sci Eng A, 528, 2011, pp. 2479-2483
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html