Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium mechanických a tepelných vlastností kompozitů zpevněné nanočásticemi
Thesis title in Czech: Studium mechanických a tepelných vlastností kompozitů zpevněné nanočásticemi
Thesis title in English: Study of mechanical and thermal properties of nanoparticle-reinforced composites
Key words: hořčíková slitina, kompozitní materiál, dvojčatění, akustická emise, kovy s hexagonální strukturou
English key words: magnesium alloys, composit material, mechanical twinning, metals with hexagonal structures
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.10.2011
Date of assignment: 05.10.2011
Confirmed by Study dept. on: 13.03.2012
Date and time of defence: 17.06.2014 00:00
Date of electronic submission:23.05.2014
Date of submission of printed version:23.05.2014
Date of proceeded defence: 17.06.2014
Reviewers: prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc., dr. h. c.
 
 
 
Advisors: prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Guidelines
Kompozity zpevněné nanočásticemi nalézají v poslední době řadu uplatnění v technické praxi. U těchto kompozitů je možné cíleným dávkováním zpevňující fáze připravit materiál s předem danou pevností a teplotní roztažností. Objevují se však i problémy, které jsou spojeny s existencí tepelných pnutí v materiálech s dvěma komponentami s odlišnými koeficienty teplotní roztažnosti. Hlavním cílem práce bude studovat mechanické vlastnosti nanokompozitů zpevněné nanočásticemi SiC v oboru teplot od pokojové teploty do 400 °C a změřit koeficient teplotní roztažnosti ve stejném oboru teplot.

Postup práce:

1. Dokumentovat mikrostrukturu zkoumaných materiálů pomocí mikroskopie.
2. Deformovat vzorky kompozitu při různých teplotách.
3. Změřit teplotní roztažnost slitiny i kompozitu v teplotním intervalu od pokojové teploty do 400 °C ve dvou bězích.
4. Interpretovat naměřené výsledky.
References
Z. Drozd, Habilitační práce, MFF UK, Praha 2007.
Z. Drozd, Z. Trojanová, Inter. J. of Mater. Research 100 (3), 2009, 403.
Z. Trojanová, Z. Drozd, S. Kúdela, Z. Száraz, P. Lukáč, Composite Science and Technol. 67, 2007, 1965.
M.E. Smagorinski, P.G. Tsantrizos, Mater. Sci. Tech., 16, 2000, 853.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html