Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Multifrekvenční fázová fluorometrie s pulzními zdroji excitace
Thesis title in Czech: Multifrekvenční fázová fluorometrie s pulzními zdroji excitace
Thesis title in English: Multifrequency phase fluorometry with pulsed excitation sources
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.
Author:
Guidelines
1. Seznámit se se základy fázové fluorometrie
2. Modifikovat komerční fázový fluorometr pro jeho použití s ultrakrátkými excitačními pulzy
3. Uskutečnit testovací měření využívající harmonický obsah ultrakrátkých pulzů
4. Sepsat práci

References
J. R. Lakowicz, Principles of fluorescence spectroscopy, Kluwer, 1999
Herman, P. and Vecer, J., Ann N Y Acad Sci, 1130 (2008) 56-61.
Soubor vybraných původních prací
Preliminary scope of work
Úkolem studenta je přizpůsobit standardní fázový fluorometr pro jeho použití se zdroji ultrakrátkých světelných pulzů (pulzní LED, pikosekundový argonový laser, femtosekundový TiSap laser) a zlepšit tím frekvenční rozsah a časové rozlišení přístroje.
Práce bude mít především experimentální charakter.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html