Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Difrakční produkce dijetů v ep interakcích
Thesis title in Czech:
Thesis title in English: Diffractive production of dijets in ep interactions
Key words: Difrakce, jety, fotoprodukce, narušení faktorizace
English key words: diffraction, jets, photoproduction, factorisation breaking
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: RNDr. Alice Valkárová, DrSc.
Author:
Guidelines
Cílem práce je analýza dijetových interakcí vzniklých v difrakčních fotoprodukčních ep interakcích zaznamenaných na experimentálním zařízení H1. V tomto případě se budou difrakční interakce identifikovat pomocí detekce protonů ve spektrometru VFPS, umístěném 220 m od experimentálního zařízení H1.
Cílem studie je zjištění zda pro tyto interakce platí tzv. faktorizace, která je jedním z nejdůležitějších principů kvantové chromodynamiky (QCD). Dosavadní výsledky dvou experimentů na HERA collideru přinesly rozporné výsledky.
References
Diplomové a disertační práce H1 experimentu (web)
Barone,Predazzi:High energy particle diffraction, Springer Verlag, 2002
Proceedings of HERA-LHC workshop, 2009
Preliminary scope of work
Cílem studie je zjištění zda pro tyto interakce platí tzv. faktorizace, která je jedním z nejdůležitějších principů kvantové chromodynamiky (QCD). Dosavadní výsledky dvou experimentů na HERA collideru přinesly rozporné výsledky. Experiment H1 publikoval výsledky, které by svědčily o narušení faktorizace, zatímco experiment ZEUS faktorizaci potvrdil.
Jedině tato studie s využitím předního spektrometru VFPS může tyto rozpory vyřešit.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html