Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Porovnávání jazykových korpusů
Thesis title in Czech: Porovnávání jazykových korpusů
Thesis title in English: Comparing Language Corpora
Key words: jazykový korpus, korpusová lingvistika
English key words: corpus, corpus linguistics
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Formal and Applied Linguistics (32-UFAL)
Supervisor: RNDr. Jaroslava Hlaváčová, Ph.D.
Author:
Guidelines
Implementace známých metod, které porovnávají různé aspekty jazykových korpusů - reprezentativnost, oborové zaměření, jazykové vlastnosti, případně další.

Provést experimenty s velkými korpusy Českého národního korpusu a výsledky interpretovat.
Podle dosažených výsledků charakterizovat jazykové korpusy.
References
Adam Kilgariff: Simple maths for keywords. Proc. Corpus Linguistics, Liverpool.2009
Adam Kilgariff: Comparing Corpora International Journal of Corpus Linguistics 6 (1): 1-37. 2001
Preliminary scope of work
Experimenty s jednotlivými texty by mohly vést k vytvoření kritérií pro jejich klasifikaci.
Vytvořený nástroj by se mohl použít i na cizojazyčné texty.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html