Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Herní prostředí pro vytváření RPG počítačových her
Thesis title in Czech: Herní prostředí pro vytváření RPG počítačových her
Thesis title in English: Game Engine for Role-playing Games
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.07.2011
Date of assignment: 12.07.2011
Confirmed by Study dept. on: 22.07.2011
Guidelines
Cílem bakalářské práce je vytvořit herní prostředí zaměřené na vytváření počítačových her typu RPG. Herní prostředí bude sestávat z několika logických částí (správce mapy herního světa, správce herních objektů, realizátor logiky herního světa, UI se srovnatelnými možnostmi pro hráče i NPC), které mezi sebou budou komunikovat prostřednictvím událostí a budou tedy přirozeně oddělitelné a nahraditelné.
Společně s prostředím bude vytvořen editor, který umožní definici grafické podoby herního světa (mapy, rozmístění herních objektů včetně postav) a popis logických vlastností a schopností jednotlivých objektů v některém z DLR interpretovaných jazyků. Poslední částí bude jednoduchá demonstrační hra založená na vzniklém herním prostředí a vytvořená pomocí uvedeného editoru.
References
Christian Nagel et al: C# 2005 Programujeme profesionálně, Computer Press 2007
Artificial Minds for Intelligent Systems Research Group: http://artemis.ms.mff.cuni.cz/main/tiki-index.php
Microsoft Developer Network Library: http://msdn.microsoft.com/library
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html