Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
Assignment details
   Login via CAS
Moderní proměny zahalování muslimek
Thesis title in Czech: Moderní proměny zahalování muslimek
Thesis title in English: Modern Changes in the Veiling of Muslim Women
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 24.06.2011
Date of assignment: 24.06.2011
Confirmed by Study dept. on: 26.08.2011
Submitted/finalized: no
Guidelines
K zahalování muslimek upoutala v novém tisíciletí pozornost evropské společnosti především tzv. šátková aféra ve Francii. Závoje však z různých důvodů mizely a opět se objevovaly i v mnoha jiných zemích. Způsob, jakým by bylo možné tyto proměny nahlížet a alespoň částečně jim porozumět, nabízí koncept Mary Douglas. Rozlišuje dvě těla – fyzické a sociální, které je utvářeno sociální kontrolou dané společnosti, a odráží tak konkrétní společenskou situaci.
Ve své práci budu závoje muslimek zkoumat jako součást sociálního těla, abych zjistila, jaká je souvislost mezi změnami v zahalování a změnami celospolečenskými, a utvořila si tak představu o tom, jaké významy lze v islámském závoji nalézt, co ho ovlivňuje a jaký vliv má on sám na společnost a ženy v ní. Zaměřím se především na moderní situaci v Egyptě, Íránu a Turecku.
References
Ahmed, Leila, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, New Haven – London: Yale University Press, 1992

Braun, Christina von und Bettina Mathes, Verschleierte Wirklichkeit: Die Frau, der Islam und der Westen, Berlin: Aufbau, 2007

Bullock, Katherine, Rethinking Muslim Women and the Veil: Challenging Historical and Modern Stereotypes, Herndon - Richmond, Surrey: The International Institute of Islamic Thought, 2002

Douglas, Mary, Natural Symbols: Explorations in Cosmology, London – New York: Routledge, 1996 (19701)

Douglas, Mary, Purity and Danger: An Analysis of Concept of Pollution and Taboo, London – New York: Routledge, 2002 (19661)

Göle, Nilüfer, The Forbidden Modern: Civilization and Veiling, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996

Guindi, Fadwa El, Veil: Modesty, Privacy, and Resistance, Oxford - New York: Berg, 1999

Heath, Jennifer (ed.), The Veil: Women Writers on Its History, Lore, and Politics, Berkeley: University of California Press, 2008

Jabbarian, Hilke, Der Schleier in der Religions- und Kulturgeschichte: eine Untersuchung von seinem Ursprung bis zu den Anfängen der Islamischen Republik Iran, Berlin: LIT Verlag Dr. W. Hopf, 2009

Kropáček, Luboš, Duchovní cesty islámu, Praha : Vyšehrad, 2006 (1990¹)

Özdalga, Elisabeth, The Veiling Issue: Official Secularism, and Popular Islam in Modern Turkey, Richmond, Surrey: Curzon Press, 1998

Shahidian, Hammed, Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic, Westport: Greenwood Press, 2002
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html