Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Ray-based Born approximation
Thesis title in Czech: Bornova aproximace založená na paprskové metodě
Thesis title in English: Ray-based Born approximation
Key words: Bornova aproximace, paprsková teorie, rychlostní model, perturbace
English key words: Born approximation, ray theory, velocity model, perturbation
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Geophysics (32-KG)
Supervisor: RNDr. Luděk Klimeš, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.07.2011
Date of assignment: 20.07.2011
Confirmed by Study dept. on: 27.07.2011
Date and time of defence: 20.09.2011 00:00
Date of electronic submission:05.08.2011
Date of submission of printed version:05.08.2011
Date of proceeded defence: 20.09.2011
Reviewers: Mgr. Petr Bulant, Dr.
 
 
 
Guidelines
Práce bude rozdělena do několika částí:
i) Diplomant se seznámí s paprskovou teorií, jejími klady i zápory, aby se později zaměřil na Bornovu aproximaci.

ii) Diplomant se naučí ovládat software vytvořený v rámci konsorcia SW3D (Seismic Waves in Complex 3-D Structures). Duležité budou softwarové balíky CRT, FORMS a MODEL. V balíku DATA nalezne příklady jejich použití.

iii) Znalosti nabyté v předchozích částech zúročí student při programování Bornovy aproximace. Vzniklý program by totiž měl komunikovat s již existujícím softwarem konsorcia SW3D a po odladění se stát jeho plnohodnotnou součástí.

iv) V poslední fázi bude program otestován v různých modelech. Diplomant pravděpodobně začne testovat v dvouvrstvých homogenních modelech, ve kterých je výpočet paprsků jednoduchý. V pokročilejších fázích by se diplomant měl věnovat složitějším modelům obsahujícím nehomogenity a větší počet rozhraní.
References
Bulant, P. (1999) Two-point ray-tracing and controlled initial-value ray-tracing in 3-D heterogeneous block structures. J. seism. Explor., 8, 57-75.

Červený V. (2001) Seismic ray theory. Cambridge University Press, Cambridge.

Červený, V. - Klimeš L. & Pšenčík I. (2007) Seismic ray method: Recent developments. Advances in Geophysics, 48, 1-126.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html