Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Fyzika materiálů na středních školách - zvýšení atraktivity technických oborů přes konkrétní aplikace
Thesis title in Czech: Fyzika materiálů na středních školách - zvýšení atraktivity technických oborů přes konkrétní aplikace
Thesis title in English: Material Physics at High School enhancement of attractivity of techical branches through applications
Key words: fyzika materiálů, hořčíkové slitiny, výuka fyziky
English key words: material physics, magnesium alloys, teaching of physics
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.10.2011
Date of assignment: 05.10.2011
Confirmed by Study dept. on: 05.10.2011
Advisors: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Guidelines
Fyzika materiálů je jeden z nejdynamičteji rozvíjejících se technických oborů. Zejména v automobilovém a leteckém průmyslu, kde přísnější požadavky na emisní limity a snížení spotřeby paliva vyžadují neustálý vývoj materiálů, je vysoká poptávka po odbornících. Navzdory tomu počet studentů, kteří se rozhodnou pro tento obor, neustále klesá. Jeden z důvodů je malé povědomí středoškolských studentů o materiálové vědě a aplikačních možnostech. Klasický přístup výuky o materiálech vychází ze základů, jako atomová a krystalová struktura nebo vady krystalového uspořádání. Bohužel při tomto přístupu zbývá málo času na prezentaci konkrétních aplikací, které by mohly zvýšit atraktivitu oboru. V rámci disertační práce se bude zájemce podílet na zkoumání mikrostruktury a mechanických vlastností aplikačně významných hořčíkových slitin v závislosti na způsobu a podmínkách namáhání. Výsledky práce budou prezentovány v odborných časopisech. Dalším úkolem zájemce bude vytipovat jednoduché experimenty, proveditelné na středních školách, které by demonstrovaly vývoj a vlastnosti materiálu během mechanického namáhání. Součástí tohoto úkolu by bylo i sepsání krátké příručky, kde prezentace fyziky materiálů začíná od zajímavých aplikací a postupně přes vlastnosti dojde k zavedení základních pojmů. V rámci disertační práce bude dále získána zpětná vazba zjišťující možnosti začlenění vytvořených materiálů, námětů do běžné školské praxe.
References
[1] http://teaching.grantadesign.com/levels/matsciS.html
[2] M.M. Avedesian, H. Baker, Magnesium and Magnesium Alloys (ASM Specialty Handbook), ASM International, 1999.
[3] C.S. Roberts, Magnesium and Its Alloys, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1960.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html