Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Detailní analýza zlomového procesu vybraného zemětřesení
Thesis title in Czech: Detailní analýza zlomového procesu vybraného zemětřesení
Thesis title in English: Detailed analysis of source process of a selected earthquake
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Geophysics (32-KG)
Supervisor: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.
Author:
Guidelines
S rostoucím počtem získávaných záznamů pohybů půdy (seismogramů) a zdokonalujícím se matematicko-fyzikálním aparátem je možné získávat stále podrobnější obrázek o dějích v ohnisku zemětřesení. Pro tektonická zemětřesení se standardně udávají veličiny jako poloha vzniklého jevu (lokace) a jeho velikost (magnitudo). Dalším parametrem, který seismologové mohou získat analýzou seismogramů, je tzv. mechanismus udávající globální geometrické parametry daného jevu. Při bližším pohledu je nesporně zajímavé dále analyzovat samotný časově-prostorový vývoj trhliny vyvolávající zemětřesení. Lepší informace takto získané pak mohou vést k lepšímu pochopení fyzikálních jevů odehrávajících se v ohnisku zemětřesení, což je zajímavé zejména pro predikci pohybů půdy v důsledku budoucích zemětřesení.
Cílem vypisované bakalářské práce bude 1) seznámit se s metodami vyvinutými na katedře geofyziky sloužícími k získání časově prostorového vývoje trhliny pomocí tzv. inverze seismogramů a 2) aplikovat je na vybrané zemětřesení např. v Řecku nebo Japonsku. V případě Řecka mohou posloužit i české seismické stanice instalované v Korintském zálivu pracovníky katedry geofyziky.
References
Časopisecké články doporučené školitelem.
Preliminary scope of work
S rostoucím počtem získávaných záznamů pohybů půdy (seismogramů) a zdokonalujícím se matematicko-fyzikálním aparátem je možné získávat stále podrobnější obrázek o dějích v ohnisku zemětřesení. Pro tektonická zemětřesení se standardně udávají veličiny jako poloha vzniklého jevu (lokace) a jeho velikost (magnitudo). Dalším parametrem, který seismologové mohou získat analýzou seismogramů, je tzv. mechanismus udávající globální geometrické parametry daného jevu. Při bližším pohledu je nesporně zajímavé dále analyzovat samotný časově-prostorový vývoj trhliny vyvolávající zemětřesení. Lepší informace takto získané pak mohou vést k lepšímu pochopení fyzikálních jevů odehrávajících se v ohnisku zemětřesení, což je zajímavé zejména pro predikci pohybů půdy v důsledku budoucích zemětřesení.
Cílem vypisované bakalářské práce bude 1) seznámit se s metodami vyvinutými na katedře geofyziky sloužícími k získání časově prostorového vývoje trhliny pomocí tzv. inverze seismogramů a 2) aplikovat je na vybrané zemětřesení např. v Řecku nebo Japonsku. V případě Řecka mohou posloužit i české seismické stanice instalované v Korintském zálivu pracovníky katedry geofyziky.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html