Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 278)
List of assignments
   Login via CAS
  
                  
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Study of elementary reactions of anions at low temperature 2015/2016 dissertation 4F2 doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D. hidden 09.04.2015 25.09.2015 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail A study of plasmatic systems for deposition of thin layers with applications in photonics 2015/2016 dissertation 4F2 prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. Mgr. Michal Zanáška 12.04.2015 25.09.2015 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Extrakce srozumitelných pravidel z přesných regresních modelů 2015/2016 dissertation 4I1 doc. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc. hidden 24.09.2015 25.09.2015 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Omezující podmínky 2015/2016 dissertation 4I1 prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. hidden 03.06.2015 25.09.2015 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Java Performance Testing For The Masses 2016/2017 2017/2018 diploma thesis ISS prof. Ing. Petr Tůma, Dr. hidden 22.02.2017 22.02.2017 Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Protein secondary structure prediction using deep neural networks 2016/2017 2016/2017 diploma thesis IUI RNDr. David Hoksza, Ph.D. hidden 15.03.2017 15.03.2017 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail In situ study of nuclear acids interactions key for gene expression and therapy based on its silencing 2014/2015 2015/2016 rigorosum thesis 4F4   hidden 02.05.2006 24.09.2015 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Discovering and Creating Relations among CSV Columns Using Linked Data Knowledge Bases 2015/2016 diploma thesis I doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. hidden 18.02.2016 27.05.2016 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Performance Testing for LTE Infrastructure 2016/2017 2017/2018 diploma thesis ISS prof. Ing. Petr Tůma, Dr. hidden 03.08.2017 03.08.2017 Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Static data flow analysis for Java programs 2017/2018 diploma thesis RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. hidden 01.12.2017 22.02.2018 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Positioning of Orlicz space and optimality 2015/2016 2015/2016 rigorosum thesis MA   hidden 30.10.2015 30.10.2015 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Integral representation of spaces of vector-valued continuous functions 2015/2016 2016/2017 diploma thesis MA prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. hidden 10.02.2011 05.11.2015 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Finitely generated clones 2015/2016 2017/2018 diploma thesis MSTR doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D. hidden 08.03.2016 08.03.2016 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Introduction to oblique projection 2017/2018 2017/2018 diploma thesis MMUD RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. Mgr. Eliška Bucharová 25.05.2017 26.05.2017 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Sun-like stars 2016/2017 project FOF doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. hidden 21.09.2016 09.11.2016 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Modelling of Radiobiological Mechanisms in Cells and Tissues 2008/2009 2008/2009 rigorosum thesis   hidden 23.04.2009 23.04.2009 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Tip modification for high-resolution AFM imaging of nanostructures 2015/2016 2016/2017 diploma thesis FPIP doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr. hidden 05.11.2015 19.11.2015 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Probabilistic ontology reasoning 2014/2015 dissertation 4I2 doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. hidden 20.04.2015 15.09.2015 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Metody identifikace geneticky souvisejících planetek 2015/2016 dissertation 4F1 Mgr. Petr Pravec, Ph.D., Ph.D. hidden 02.10.2015 02.10.2015 Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. (32-AUAV) MFF
detail Study of the structure of Heusler alloys 2015/2016 dissertation 4F3 RNDr. Milan Dopita, Ph.D. hidden 02.03.2015 15.09.2015 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail ultrafast photoconductivity and charge carrier transport in semiconductor nanostructures: a study by terahertz spectroscopy 2014/2015 dissertation 4F3 doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D. hidden 12.03.2014 15.09.2015 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Functional biomolecular coatings for affinity biosensors for medical diagnostics 2015/2016 dissertation 4F4 prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. hidden 09.04.2015 15.09.2015 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. (32-UFEAV) MFF
detail Study of cerium oxides for biological applications 2015/2016 dissertation 4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. hidden 10.04.2015 15.09.2015 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Nanostruktury pro sluneční články 2015/2016 dissertation 4F6 RNDr. Antonín Fejfar, CSc. hidden 02.10.2015 02.10.2015 Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Distributed Behavior Protocol Checker 2007/2008 2010/2011 rigorosum thesis   hidden 31.01.2008 31.01.2008 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Model Checking and Reduction of Behavior Protocols 2007/2008 2010/2011 rigorosum thesis   hidden 31.01.2008 31.01.2008 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Mikroakcelerometrická měření negravitačních sil v okolí Země (simulace a analýza dat družice Mimosa) 1998/1999 2004/2005 dissertation F1 prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. hidden 11.11.2004 11.11.2004 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Schwinger-Dyson Approach to Field Models with Strong Couplings 1997/1998 2004/2005 dissertation F9 Jiří Adam, CSc. hidden 01.10.1997 01.10.1997 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. (32-UJFAV) MFF
detail Sbírka úloh(netradičních)z z tématu "Rovnice, nerovnice a jejich soustavy pro střední školy" vedoucí DP - dr.J.Robová - KDM - 1997 1996/1997 diploma thesis UMD doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. hidden 23.05.1997 23.05.1997 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Algoritmické problémy a cvičení-RNDr.Tomáš Dvořák,CSc.-KSVI 1995/1996 diploma thesis UMI   hidden 17.11.1994 17.11.1994 () MFF
detail "Statistická analýsa kuponové privatizace" KPMS, ved.: Doc.RNDr. Jan Hurt,CSc. 1995/1996 diploma thesis MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 12.11.1993 12.11.1993 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Destabilization for quasivariational inequalities of reaction-diffusion type. 1999/2000 1999/2000 rigorosum thesis MAT   hidden 22.12.1999 22.03.2000 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Radiační metody výpočtu osvětlení RNDr. Josef Pelikán - KSVI 1995/1996 diploma thesis I RNDr. Josef Pelikán hidden 13.11.1992 13.11.1992 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Měření rychlosti zvuku vedoucí DP-dr.M. ROJKO-KDF-1994 1996/1997 diploma thesis UMF Milan Rojko hidden 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Matematické modelování činnosti neuronu 1995/1996 diploma thesis I   hidden 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail Zabezpečení terminálových relací v sítích WAN KSI - RNDr. Jan Pavelka, CSc. 1997/1998 diploma thesis I RNDr. Jan Pavelka, CSc. hidden 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Implementace perzistentních objektů do C++ prostřednictvím relačních databází Mgr. Michal Kopecký - KSI 1996/1997 diploma thesis I RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. hidden 13.11.1995 13.11.1995 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail "Invariantní operátory na varietách" MÚ UK, ved.: Doc. RNDr. Vladimír Souček,CSc. 1995/1996 diploma thesis MAT   hidden 08.11.1994 08.11.1994 () MFF
detail Automatické generování gramatiky přirozeného jazyka UFAL - RNDr. Jan Hajič 1995/1996 diploma thesis I   hidden 13.11.1995 13.11.1995 () MFF
detail "Dynamické systémy a matematické modely turbulence" Vedoucí DP:Dr.Jiří Horák,ext./5.11.96 1997/1998 diploma thesis F Petr Horák hidden 05.11.1996 05.11.1996 () MFF
detail Studium fyzikálních procesů při interakci plazma - pevná látka metodami počítačové fyziky 1999/2000 dissertation F11 prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. hidden 01.10.1999 01.10.1999 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Aplikační úlohy ve středoškolské matematice vedoucí DP-doc.O. ODVÁRKO-KDM-1994 1995/1996 diploma thesis UMI doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. hidden 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail An Optimal Solution of a Flat Loan in Czech Republic and the Software Solution 1998/1999 Bachelor's thesis MAT RNDr. Jakub Strnad, Ph.D. hidden 14.04.1999 14.04.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Mnohostěny a středoškolská matematika 2000/2001 2004/2005 dissertation M8 doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc. hidden 01.10.2000 01.10.2000 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Odvození fyzikálních parametrů planetek modelováním světelné křivky vedoucí DP-dr.M. WOLF-AÚ-1995 1996/1997 diploma thesis UMF doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. hidden 06.11.1995 06.11.1995 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail "Smoothing the source time function - a tool to soften inadequate modelling of the medium during inversion of local waveforms? 1999/2000 rigorosum thesis F   hidden 14.03.2000 15.03.2000 () MFF
detail Návrh metody klasifikace keramických archeol. nálezů Ing. Tomáš Pajdla - ČVUT FEL 1997/1998 diploma thesis I   hidden 28.05.1996 28.05.1996 () MFF
detail Perzistence objektu prostřednictvím relačních databází Mgr. Michal Kopecký 1998/1999 diploma thesis I   hidden 12.10.1998 20.11.1998 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Stanovení hustoty toku hmoty v meteor.roji Geminid 1958-96 na zákl.stud.vzdálenostního rozlož.meteorů pozorovaných ondř 1999/2000 diploma thesis F dr. P Pecina hidden 12.11.1999 03.02.2000 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Návrh a implementace překladače jazyků OCCAM II KSI - RNDr. Ing. Tomáš Rubač 1997/1998 diploma thesis I RNDr. Tomáš Rubač hidden 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Stability in Stochastic Programming with Applications to Risk Management 1997/1998 2002/2003 dissertation M5 prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. hidden 01.10.1997 01.10.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Systémy bonus-malus-srovnání pro automobilní pojištění v jednotlivých státech" KPMS, ved.: RNDr. Laušmanová a Prof. Mandl 1996/1997 diploma thesis BM prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc. hidden 03.03.1997 03.03.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Migration of seismic wave field 1999/2000 dissertation F7 RNDr. Luděk Klimeš, DrSc. hidden 01.10.1999 01.10.1999 Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Simulace křivky feromagnetické rezonance orientovaných práškových vzorků 1992/1993 diploma thesis MVFT RNDr. Jiří Kolovrat, CSc. hidden 10.10.1992 10.10.1992 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Finanční management podniku - KSI - Ing.Starý 1995/1996 diploma thesis I   hidden 11.11.1994 11.11.1994 () MFF
detail Metoda fiktivních oblastí pro řešení eliptických problémů 1996/1997 diploma thesis MAT   hidden 15.11.1993 15.11.1993 () MFF
detail Luminiscenční spektroskopie polovodičových kvantových struktur 2001/2002 2002/2003 diploma thesis F prof. RNDr. Roman Grill, CSc. hidden 20.11.2001 30.11.2001 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium fototmavnutí nanokrystalů CdSSe ve skle při vysoké teplotě 2000/2001 project F doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. hidden 14.11.2000 01.12.2000 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Minimální formy Hornovských funkcí 2002/2003 2002/2003 diploma thesis I doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. hidden 01.10.2002 06.11.2002 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Nesupersymetrická rozšíření standardního modelu elektroslabých interakcí 2002/2003 2003/2004 diploma thesis FJF prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. hidden 11.11.2002 15.11.2002 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Předsoučtová migrace pomocí gaussovských balíků 1999/2000 diploma thesis F RNDr. Luděk Klimeš, DrSc. hidden 11.11.1999 11.02.2000 Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Model Value at Risk 1998/1999 Bachelor's thesis MAT RNDr. Mgr. Petr Ševčík, Ph.D. hidden 08.02.1999 08.02.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Data Compression 1999/2000 diploma thesis I prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc. hidden 11.10.1999 20.11.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Konzistentní rekonstrukce scény z velkého množství snímků Ing. Tomáš Pajdla - KSI 1999/2000 diploma thesis I   hidden 11.10.1999 20.11.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail "Hodnocení bonity klienta při hypotéčním úvěru" dr. Zdeněk Kluiber, CSc. - KDF (gymnázium Zborovská, P5) KPMS, ved.: RNDR. J. Zichová, Dr. 1997/1998 diploma thesis UMF RNDr. Jitka Zichová, Dr. hidden 29.11.1996 29.11.1996 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Neyman's Smooth Tests in Survival Analysis 2003/2004 2007/2008 dissertation M4 doc. Petr Volf, CSc. hidden 25.11.2003 25.11.2003 Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. (32-UTIAAV) MFF
detail Schémata nad XML 2001/2002 diploma thesis I RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D. hidden 01.10.2001 13.11.2001 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Extrapolace versus projektivní metody 2002/2003 2003/2004 diploma thesis MVM doc. RNDr. Jan Zítko, CSc. hidden 01.10.2002 11.11.2002 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Kvantové počítání 2002/2003 dissertation I1 prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc. hidden 04.06.2002 04.06.2002 Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV) MFF
detail Počáteční historie diferenciální geometrie 1997/1998 dissertation M8 prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. hidden 01.10.1997 01.10.1997 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail dokt.pr.- Studium interakce plazmatu s povrchy pevných látek metodami počítačové fyziky 2002/2003 2002/2003 rigorosum thesis   hidden 28.06.2002 11.11.2003 () MFF
detail Cyklická plasticita kovů 1991/1992 diploma thesis MVFT prof. RNDr. Petr Kratochvíl, DrSc. hidden 10.10.1991 10.10.1991 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Seismic Site Effects (Data Analysis and Modelling) 2003/2004 2010/2011 dissertation F7 prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc. hidden 01.10.2003 01.10.2003 Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Plochy v E na 3 a jejich zobrazování vedoucí DP-doc.J. BUREŠ-MÚ-1994 1996/1997 diploma thesis UMF Jarolím Bureš hidden 17.11.1994 17.11.1994 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Zákony dynam. met. v diskrét.podobě pro výp.sítě meteor.mo- delů a jejich využ.pro formulaci numer.schémat předp.modelů Vedoucí DP:doc.RNDr.M.Baťka, DrSc./KMOP 1998/1999 diploma thesis F doc. RNDr. Michal Baťka, DrSc. hidden 15.10.1997 30.04.1999 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail "Spektroskopické studium ultrarychlých procesů přenosu energie a náboje ve fotosyntéze" 1997/1998 diploma thesis F prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. hidden 14.11.1997 14.11.1997 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Rizikový kapitál v pojišťovně (vytvoření vlastního programu) KPMS, ved.: prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc. 1998/1999 Bachelor's thesis MAT prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc. hidden 14.04.1999 14.04.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Harmonické funkce na Hilbertově prostoru 1994/1995 diploma thesis MAT   hidden 15.11.1993 15.11.1993 () MFF
detail (DP)-Řešení úloh pomocí iterovaného prohledávání do hloubky. opon.: Doc. RNDr. Zdeněk Renc, CSc. 1999/2000 1999/2000 rigorosum thesis I Doc. RNDr. Zdeněk Renc, CSc. hidden 24.02.2000 24.02.2000 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail disert.pr. - Initial Settings of Weights in the Kohonen Maps 2003/2004 2003/2004 rigorosum thesis   hidden 05.03.1999 27.11.2003 () MFF
detail Některé otázky spektra samoadjungovaného operátoru 1994/1995 diploma thesis MVFT   hidden 15.03.1994 15.03.1994 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail (DP)-Paralelní algoritmy počítačové grafiky 2000/2001 2000/2001 rigorosum thesis I   hidden 14.06.2000 14.06.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Logické programování vyššího řádu 1999/2000 2001/2002 diploma thesis I prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. hidden 11.10.1999 20.11.1999 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Gravitational pp-waves 1999/2000 2001/2002 dissertation F1 prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. hidden 01.10.1999 01.10.1999 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Numerické řešení konvektivně difuzních procesů 1995/1996 diploma thesis MVFT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. hidden 15.03.1994 15.03.1994 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Reverse engineering for JAVA language 1999/2000 2001/2002 diploma thesis I prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. hidden 11.10.1999 05.05.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail "Konfokální fluorescenční mikroskop a jeho využití pro trojdimenzionální in vivo pozorování buněk" Vedoucí DP:RNDr.Jan Slavík,CSc.,ext./22.1.96/FzÚ AV ČR 1997/1998 diploma thesis F   hidden 22.01.1996 22.01.1996 () MFF
detail Combinet finite volume-finite element method for solving of 3D flux 2008/2009 2008/2009 rigorosum thesis   hidden 13.11.2008 13.11.2008 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Fine Properties of Sobolev Embeddings 2008/2009 2008/2009 rigorosum thesis   hidden 14.11.2008 14.11.2008 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Verb Valency Frames Disambiquation 2007/2008 2007/2008 rigorosum thesis   hidden 06.11.2007 06.11.2007 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Use of internet in teaching of goniometric equations and inequalities 2009/2010 2009/2010 Bachelor's thesis doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. hidden 23.08.2009 04.11.2009 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Užití"wavelets"k řešení okrajov.úloh pro dif.rovnice 2.řádu 1994/1995 diploma thesis MAT   hidden 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail "Některé problémy sekvenční analýzy" KPMS, ved.: Doc. RNDr. Marie Hušková, DrSc. 1997/1998 diploma thesis MAT prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. hidden 14.11.1997 14.11.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail M-smoothers 1999/2000 2003/2004 dissertation M4 prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. hidden 15.07.2004 15.07.2004 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Využití teorie waveletů v oblasti zpracování signálu 1999/2000 dissertation M6 doc. RNDr. Karel Najzar, CSc. hidden 01.10.1999 01.10.1999 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Studium neobvyklých magnetických struktur metodou nízko- teplotní jaderné orientace 2002/2003 2002/2003 dissertation   hidden 19.03.2003 04.04.2003 () MFF
detail Softwarové zabezpečení experimentu s mnohokanálovým detektorem 2002/2003 2002/2003 rigorosum thesis   hidden 27.05.1997 25.07.2003 () MFF
detail Přiblížení matriky stromem KAM - Doc. RNDr. J. Matoušek, DrSc. 1996/1997 diploma thesis I prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc. hidden 21.11.1995 21.11.1995 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Počítačový experiment ve výuce fyziky na střední škole vedoucí DP-dr.Z. LUSTIGOVÁ-KDF-1994 1996/1997 diploma thesis UMF doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc. hidden 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Development of study texts and further materials for computer supported physics education in COACH environment 1993/1994 2000/2001 dissertation F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 01.10.1993 01.10.1993 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
Results 1-100 of 17791 1 2 3 4 5 ... 178 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html