Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 266)
List of assignments
   Login via CAS
  
                  
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Omezující podmínky 2015/2016 dissertation 4I1 prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. hidden 03.06.2015 25.09.2015 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Multi-image analysis of the scene 2014/2015 dissertation 4I5 RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. hidden 10.04.2015 25.09.2015 Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. (32-UTIAAV) MFF
detail In situ study of nuclear acids interactions key for gene expression and therapy based on its silencing 2014/2015 2015/2016 rigorosum thesis 4F4   hidden 02.05.2006 24.09.2015 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Discovering and Creating Relations among CSV Columns Using Linked Data Knowledge Bases 2015/2016 diploma thesis I doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. hidden 18.02.2016 27.05.2016 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Sun-like stars 2016/2017 project FOF doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. hidden 21.09.2016 09.11.2016 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Modelling of Radiobiological Mechanisms in Cells and Tissues 2008/2009 2008/2009 rigorosum thesis   hidden 23.04.2009 23.04.2009 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Probabilistic ontology reasoning 2014/2015 dissertation 4I2 doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. hidden 20.04.2015 15.09.2015 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Study of the structure of Heusler alloys 2015/2016 dissertation 4F3 RNDr. Milan Dopita, Ph.D. hidden 02.03.2015 15.09.2015 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Functional biomolecular coatings for affinity biosensors for medical diagnostics 2015/2016 dissertation 4F4 prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. hidden 09.04.2015 15.09.2015 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. (32-UFEAV) MFF
detail Distributed Behavior Protocol Checker 2007/2008 2010/2011 rigorosum thesis   hidden 31.01.2008 31.01.2008 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Mikroakcelerometrická měření negravitačních sil v okolí Země (simulace a analýza dat družice Mimosa) 1998/1999 2004/2005 dissertation F1 prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. hidden 11.11.2004 11.11.2004 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Schwinger-Dyson Approach to Field Models with Strong Couplings 1997/1998 2004/2005 dissertation F9 Jiří Adam, CSc. hidden 01.10.1997 01.10.1997 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. (32-UJFAV) MFF
detail Sbírka úloh(netradičních)z z tématu "Rovnice, nerovnice a jejich soustavy pro střední školy" vedoucí DP - dr.J.Robová - KDM - 1997 1996/1997 diploma thesis UMD doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. hidden 23.05.1997 23.05.1997 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail "Statistická analýsa kuponové privatizace" KPMS, ved.: Doc.RNDr. Jan Hurt,CSc. 1995/1996 diploma thesis MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 12.11.1993 12.11.1993 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Destabilization for quasivariational inequalities of reaction-diffusion type. 1999/2000 1999/2000 rigorosum thesis MAT   hidden 22.12.1999 22.03.2000 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Radiační metody výpočtu osvětlení RNDr. Josef Pelikán - KSVI 1995/1996 diploma thesis I RNDr. Josef Pelikán hidden 13.11.1992 13.11.1992 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Měření rychlosti zvuku vedoucí DP-dr.M. ROJKO-KDF-1994 1996/1997 diploma thesis UMF Milan Rojko hidden 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Matematické modelování činnosti neuronu 1995/1996 diploma thesis I   hidden 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail Zabezpečení terminálových relací v sítích WAN KSI - RNDr. Jan Pavelka, CSc. 1997/1998 diploma thesis I RNDr. Jan Pavelka, CSc. hidden 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Implementace perzistentních objektů do C++ prostřednictvím relačních databází Mgr. Michal Kopecký - KSI 1996/1997 diploma thesis I RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. hidden 13.11.1995 13.11.1995 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Aplikační úlohy ve středoškolské matematice vedoucí DP-doc.O. ODVÁRKO-KDM-1994 1995/1996 diploma thesis UMI doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. hidden 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail An Optimal Solution of a Flat Loan in Czech Republic and the Software Solution 1998/1999 Bachelor's thesis MAT RNDr. Jakub Strnad, Ph.D. hidden 14.04.1999 14.04.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Odvození fyzikálních parametrů planetek modelováním světelné křivky vedoucí DP-dr.M. WOLF-AÚ-1995 1996/1997 diploma thesis UMF doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. hidden 06.11.1995 06.11.1995 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Návrh metody klasifikace keramických archeol. nálezů Ing. Tomáš Pajdla - ČVUT FEL 1997/1998 diploma thesis I   hidden 28.05.1996 28.05.1996 () MFF
detail Modelování nestabilit při plastické deformaci kovů 1992/1993 diploma thesis MVFT prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc. hidden 10.10.1992 10.10.1992 Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail "Systémy bonus-malus-srovnání pro automobilní pojištění v jednotlivých státech" KPMS, ved.: RNDr. Laušmanová a Prof. Mandl 1996/1997 diploma thesis BM prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc. hidden 03.03.1997 03.03.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Simulace křivky feromagnetické rezonance orientovaných práškových vzorků 1992/1993 diploma thesis MVFT RNDr. Jiří Kolovrat, CSc. hidden 10.10.1992 10.10.1992 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Finanční management podniku - KSI - Ing.Starý 1995/1996 diploma thesis I   hidden 11.11.1994 11.11.1994 () MFF
detail Metoda fiktivních oblastí pro řešení eliptických problémů 1996/1997 diploma thesis MAT   hidden 15.11.1993 15.11.1993 () MFF
detail Luminiscenční spektroskopie polovodičových kvantových struktur 2001/2002 2002/2003 diploma thesis F prof. RNDr. Roman Grill, CSc. hidden 20.11.2001 30.11.2001 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium fototmavnutí nanokrystalů CdSSe ve skle při vysoké teplotě 2000/2001 project F doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. hidden 14.11.2000 01.12.2000 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Nesupersymetrická rozšíření standardního modelu elektroslabých interakcí 2002/2003 2003/2004 diploma thesis FJF prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. hidden 11.11.2002 15.11.2002 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Konzistentní rekonstrukce scény z velkého množství snímků Ing. Tomáš Pajdla - KSI 1999/2000 diploma thesis I   hidden 11.10.1999 20.11.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Kvantové počítání 2002/2003 dissertation I1 prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc. hidden 04.06.2002 04.06.2002 Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV) MFF
detail Zákony dynam. met. v diskrét.podobě pro výp.sítě meteor.mo- delů a jejich využ.pro formulaci numer.schémat předp.modelů Vedoucí DP:doc.RNDr.M.Baťka, DrSc./KMOP 1998/1999 diploma thesis F doc. RNDr. Michal Baťka, DrSc. hidden 15.10.1997 30.04.1999 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail disert.pr. - Initial Settings of Weights in the Kohonen Maps 2003/2004 2003/2004 rigorosum thesis   hidden 05.03.1999 27.11.2003 () MFF
detail Logické programování vyššího řádu 1999/2000 2001/2002 diploma thesis I prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. hidden 11.10.1999 20.11.1999 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Numerické řešení konvektivně difuzních procesů 1995/1996 diploma thesis MVFT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. hidden 15.03.1994 15.03.1994 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Reverse engineering for JAVA language 1999/2000 2001/2002 diploma thesis I prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. hidden 11.10.1999 05.05.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail "Konfokální fluorescenční mikroskop a jeho využití pro trojdimenzionální in vivo pozorování buněk" Vedoucí DP:RNDr.Jan Slavík,CSc.,ext./22.1.96/FzÚ AV ČR 1997/1998 diploma thesis F   hidden 22.01.1996 22.01.1996 () MFF
detail Combinet finite volume-finite element method for solving of 3D flux 2008/2009 2008/2009 rigorosum thesis   hidden 13.11.2008 13.11.2008 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Užití"wavelets"k řešení okrajov.úloh pro dif.rovnice 2.řádu 1994/1995 diploma thesis MAT   hidden 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail M-smoothers 1999/2000 2003/2004 dissertation M4 prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. hidden 15.07.2004 15.07.2004 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Softwarové zabezpečení experimentu s mnohokanálovým detektorem 2002/2003 2002/2003 rigorosum thesis   hidden 27.05.1997 25.07.2003 () MFF
detail Přiblížení matriky stromem KAM - Doc. RNDr. J. Matoušek, DrSc. 1996/1997 diploma thesis I prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc. hidden 21.11.1995 21.11.1995 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Sledování komunikačních toků a automatická konfigurace distribuovaných aplikací za použití JavaBeans Mgr. Filip Zavoral, Dr. 1998/1999 diploma thesis I RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. hidden 12.10.1998 20.11.1998 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Mikroplatby na Internetu Mgr. Filip Zavoral, Dr. - KSI 1999/2000 diploma thesis I RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. hidden 26.05.2000 26.05.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Kalibrace CCD kamery založená na DLT transformaci KSI - Mgr. Radim Halíř 1997/1998 diploma thesis I RNDr. Mgr. Radim Halíř, Ph.D. hidden 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Využití WWW pro výuku fyziky - meteorologie vedoucí DP - RNDr. Stanislav Zelenda - KDF 1998/1999 diploma thesis UMF RNDr. Stanislav Zelenda hidden 12.10.1998 03.02.1999 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Analýza nepružných rozptylů e-p registrovaných na urychlova či HERA ve spektrometru H1 Vedoucí DP:doc.Ing.Josef Žáček,DrSc.,NCUK/8.11.96 1997/1998 diploma thesis F   hidden 08.11.1996 08.11.1996 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Měření partonové struktury protonu v e-p srážkách na urychlovači HERA 1998/1999 dissertation F9 prof. Ing. Josef Žáček, DrSc. hidden 01.10.1998 01.10.1998 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Algoritmy na kreslení grafů Doc. RNDr. J. Kratochvíl, CSc. 1998/1999 diploma thesis I   hidden 12.10.1998 15.02.1999 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Realizace softwarového prostředí pro návrh seznamových automatů s operací restart Martin Plátek, CSc. - KTI 1997/1998 diploma thesis I Martin Plátek, CSc. hidden 08.11.1996 08.11.1996 () MFF
detail La simulation électronique de CELESTE: étude des biais et application á l´observation de la Nébuleuse de Crabe 1997/1998 2002/2003 dissertation F9 prof. RNDr. Ladislav Rob, DrSc. hidden 01.10.1997 01.10.1997 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Počítačová simulace vzájemného vlivu imunitního systému a nervové soustavy KAM - Doc. RNDr. Z. Hedrlín, CSc. 1997/1998 diploma thesis I doc. RNDr. Zdeněk Hedrlín, CSc. hidden 14.11.1997 14.11.1997 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail "Nestandartní struktury a zobrazení" KMLaFM, ved.: Doc. RNDr. Josef Mlček,CSc. 1998/1999 diploma thesis MAT doc. RNDr. Josef Mlček, CSc. hidden 12.10.1998 09.12.1998 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Comparing Systems of Accounting Carry Forward/Stop Loss in Group Insurance 1998/1999 Bachelor's thesis MAT RNDr. Dagmar Slavíková, Ph.D. hidden 14.04.1999 14.04.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Blackův-Scholesův model:Zobecnění a alternativní metody". KPMS, ved.: Prof. RNDr. Jitka Dupačová,DrSc. 1995/1996 diploma thesis MAT prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. hidden 11.11.1994 11.11.1994 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Trh obligací 1994/1995 diploma thesis MAT   hidden 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Formal Methods in Software Engineering 1999/2000 dissertation I2 doc. Ing. Karel Richta, CSc. hidden 01.10.1999 01.10.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Integrace nástrojů rozlehlých sítí do informačních systémů Prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. - KSI 1997/1998 diploma thesis I prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. hidden 08.11.1996 08.11.1996 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Generátor XML-reportů z relační databáze 2001/2002 diploma thesis I RNDr. David Bednárek, Ph.D. hidden 01.10.2001 12.11.2001 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail KSI - RNDr. Alena Koubková, CSc. 1997/1998 diploma thesis I   hidden 14.11.1997 14.11.1997 () MFF
detail Struktura vyvážených okruhů 1994/1995 diploma thesis MAT   hidden 10.11.1994 10.11.1994 () MFF
detail Replikace dat v heterogenním distribuovaném prostředí RNDr. Jan Valenta - externí pracovník 1996/1997 diploma thesis I   hidden 08.11.1996 08.11.1996 () MFF
detail Multilingual Stemmer in Web Environment 1998/1999 2003/2004 dissertation I2 prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. hidden 01.10.1998 01.10.1998 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Analýza hydrometeorologických časových řad 1994/1995 diploma thesis MAT   hidden 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Mechanika tekutin.Katalog demostračních pokusů. KDF - D. Slavínská 1995/1996 diploma thesis UMF2   hidden 08.11.1995 08.11.1995 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail "Morfismy mezi součiny v konkrétních kategoriích" MÚ UK, ved.: Prof. RNDr. Věra Trnková,DrSc. 1997/1998 diploma thesis MAT prof. RNDr. Věra Trnková, DrSc. hidden 15.11.1996 15.11.1996 () MFF
detail Vstupní a výstupní komunikace PC počítače vedoucí DP-dr.F. LUSTIG-KVOF-1994 1996/1997 diploma thesis UMF doc. RNDr. František Lustig, CSc. hidden 17.11.1994 17.11.1994 Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Netgraph-A Tool for Searching in the Prague Dependency Treebank 2.0 2003/2004 2007/2008 dissertation I3 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. hidden 26.11.2003 26.11.2003 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Editor grafů - KSI - dr. Hajič 1995/1996 diploma thesis I   hidden 11.11.1994 11.11.1994 () MFF
detail Využití počítače pro práci učitele matematiky vedoucí DP-dr.J. KAŠPAR-KDM-1994 1996/1997 diploma thesis UMI RNDr. Jan Kašpar, CSc. hidden 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail "Meze pro optimální hodnotu úlohy stochastického programován KPMS, ved.: Prof.RNDr. Jitka Dupačová,DrSc. 1995/1996 diploma thesis ME prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. hidden 11.11.1994 11.11.1994 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Submodularity in Combinatorial Optimization 1999/2000 2006/2007 dissertation I4 prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. hidden 01.10.1999 01.10.1999 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail "Implicitní schémata pro numerické řešení stlačit.proudění". KNM, ved. prof.RNDr. M. Feistauer,DrSc. 1997/1998 diploma thesis MAT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. hidden 01.11.1995 01.11.1995 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Konstanty ve větách o regularitě slabého řešení eliptické rovnice 1992/1993 diploma thesis MVFT Prof. RNDr. Jindřich Nečas, DrSc. hidden 10.10.1992 10.10.1992 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Soubor aplikačních úloh z matematiky pro 11-15leté žáky vedoucí DP-doc.O. ODVÁRKO-KDM-1995 1995/1996 diploma thesis UMF2 doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. hidden 11.11.1995 11.11.1995 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail "Termínová struktura úrokových měr a výnosové křivky III" KPMS, ved.: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. 1998/1999 Bachelor's thesis MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 14.04.1999 14.04.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Řešení nestandartních rovnic vedoucí DP-doc.E. CALDA-KDM-1996 1996/1997 diploma thesis UMF doc. RNDr. Emil Calda, CSc. hidden 20.02.1996 20.02.1996 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Attitudes of czech students toward science subjects and teaching methods used in this subjects (Data analysis of TIMSS research) 2008/2009 2009/2010 diploma thesis FMUSSS RNDr. Dana Mandíková, CSc. hidden 02.10.2008 24.10.2008 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Proofs of the strong law of large numbers 2010/2011 2010/2011 Bachelor's thesis MOM prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc. hidden 04.10.2010 28.04.2011 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Claims reserve calculation for data separating true IBNR and IBNER 2010/2011 2010/2011 Bachelor's thesis MOM RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. hidden 01.10.2010 03.11.2010 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Some constructions of simple gorups 2010/2011 Bachelor's thesis MMIB doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. hidden 09.09.2010 15.10.2010 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail 11 years solar cycle imprint in atmosphere 2008/2009 diploma thesis FMK doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. hidden 05.10.2008 29.10.2008 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Počítačové modelování ve fyzice plazmatu 2008/2009 dissertation 4F11 prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. hidden 12.06.2008 10.09.2008 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Modelování stratifikovaného proudění v geometricky složitém prostředí 2008/2009 dissertation 4F8 doc. RNDr. Josef Brechler, CSc. hidden 06.06.2008 10.09.2008 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Optimization of binary machine code on Intel IA32 2008/2009 rigorosum thesis   hidden 22.05.2008 22.05.2008 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Numerical simulation of non-stationary viscous compressible flow with the aid of the higher order methods 2008/2009 diploma thesis FMPMFT prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. hidden 04.11.2008 04.11.2008 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Phase transformations in Mg-Zn-based alloys 2010/2011 2012/2013 diploma thesis FMUSSS doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. hidden 02.02.2009 17.02.2011 Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Weak convergence of probability measures 2007/2008 2007/2008 rigorosum thesis   hidden 21.02.2008 21.02.2008 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Ultrafast laser spectroscopy of semiconductors 2008/2009 2009/2010 diploma thesis FOOE prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. hidden 24.06.2008 30.10.2008 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Question and Answer Classifier for closed domain Interactive Question Answering 2008/2009 2008/2009 diploma thesis IML doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. hidden 03.10.2008 07.11.2008 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Optimization in graphs with bounded treewidth 2010/2011 2010/2011 Bachelor's thesis doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D. hidden 24.11.2010 22.12.2010 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail The study of DC and AC characteristics of polyaniline prepared by various ways 2008/2009 2010/2011 diploma thesis FKSM RNDr. Jan Prokeš, CSc. hidden 18.08.2008 29.10.2008 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Reorganization of multidimensional B-tree 2008/2009 Bachelor's thesis IOI RNDr. Matúš Ondreička, Ph.D. hidden 07.11.2008 12.11.2008 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Automatic assembly of jigsaw puzzles from digital images 2010/2011 2010/2011 Bachelor's thesis IOI Mgr. Jiří Sedlář, Ph.D. hidden 10.11.2010 10.11.2010 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Universal Blog Manager 2011/2012 2011/2012 Bachelor's thesis IP Mgr. Pavel Ježek, Ph.D. hidden 08.11.2011 08.11.2011 Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Testing time-series characteristics of prices of financial derivatives 2010/2011 2010/2011 Bachelor's thesis MOM Mgr. Matěj Kadavý hidden 13.10.2010 25.10.2010 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Study of liposomes by using of drop coating deposition Raman spectroscopy 2010/2011 2010/2011 Bachelor's thesis FOF RNDr. Eva Kočišová, Ph.D. hidden 07.09.2010 29.09.2010 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
Results 1-100 of 17343 1 2 3 4 5 ... 174 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html