Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 266)
List of assignments
   Login via CAS
  
                  
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Study of elementary reactions of anions at low temperature 2015/2016 dissertation 4F2 doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D. hidden 09.04.2015 25.09.2015 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail A study of plasmatic systems for deposition of thin layers with applications in photonics 2015/2016 dissertation 4F2 prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. Mgr. Michal Zanáška 12.04.2015 25.09.2015 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Extrakce srozumitelných pravidel z přesných regresních modelů 2015/2016 dissertation 4I1 doc. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc. hidden 24.09.2015 25.09.2015 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Omezující podmínky 2015/2016 dissertation 4I1 prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. hidden 03.06.2015 25.09.2015 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Computerized adaptive testing in knowledge assessment 2016/2017 diploma thesis MPMSE RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. hidden 30.09.2016 04.12.2016 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Java Performance Testing For The Masses 2016/2017 diploma thesis ISS prof. Ing. Petr Tůma, Dr. hidden 22.02.2017 22.02.2017 Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Protein secondary structure prediction using deep neural networks 2016/2017 2016/2017 diploma thesis IUI RNDr. David Hoksza, Ph.D. hidden 15.03.2017 15.03.2017 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail In situ study of nuclear acids interactions key for gene expression and therapy based on its silencing 2014/2015 2015/2016 rigorosum thesis 4F4   hidden 02.05.2006 24.09.2015 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Discovering and Creating Relations among CSV Columns Using Linked Data Knowledge Bases 2015/2016 diploma thesis I doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. hidden 18.02.2016 27.05.2016 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Static data flow analysis for Java programs 2017/2018 diploma thesis RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. hidden 01.12.2017 22.02.2018 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Orthogonal axonometry for secondary schools 2015/2016 diploma thesis MMUD RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. hidden 01.06.2016 07.06.2016 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Integral representation of spaces of vector-valued continuous functions 2015/2016 2016/2017 diploma thesis MA prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. hidden 10.02.2011 05.11.2015 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Sun-like stars 2016/2017 project FOF doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. hidden 21.09.2016 09.11.2016 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Modelling of Radiobiological Mechanisms in Cells and Tissues 2008/2009 2008/2009 rigorosum thesis   hidden 23.04.2009 23.04.2009 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Tip modification for high-resolution AFM imaging of nanostructures 2015/2016 2016/2017 diploma thesis FPIP doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr. hidden 05.11.2015 19.11.2015 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Probabilistic ontology reasoning 2014/2015 dissertation 4I2 doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. hidden 20.04.2015 15.09.2015 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Metody identifikace geneticky souvisejících planetek 2015/2016 dissertation 4F1 Mgr. Petr Pravec, Ph.D., Ph.D. hidden 02.10.2015 02.10.2015 Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. (32-AUAV) MFF
detail Study of the structure of Heusler alloys 2015/2016 dissertation 4F3 RNDr. Milan Dopita, Ph.D. hidden 02.03.2015 15.09.2015 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail ultrafast photoconductivity and charge carrier transport in semiconductor nanostructures: a study by terahertz spectroscopy 2014/2015 dissertation 4F3 doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D. hidden 12.03.2014 15.09.2015 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Functional biomolecular coatings for affinity biosensors for medical diagnostics 2015/2016 dissertation 4F4 prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. hidden 09.04.2015 15.09.2015 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. (32-UFEAV) MFF
detail Study of cerium oxides for biological applications 2015/2016 dissertation 4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. hidden 10.04.2015 15.09.2015 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Nanostruktury pro sluneční články 2015/2016 dissertation 4F6 RNDr. Antonín Fejfar, CSc. hidden 02.10.2015 02.10.2015 Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV) MFF
detail Distributed Behavior Protocol Checker 2007/2008 2010/2011 rigorosum thesis   hidden 31.01.2008 31.01.2008 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Model Checking and Reduction of Behavior Protocols 2007/2008 2010/2011 rigorosum thesis   hidden 31.01.2008 31.01.2008 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Mikroakcelerometrická měření negravitačních sil v okolí Země (simulace a analýza dat družice Mimosa) 1998/1999 2004/2005 dissertation F1 prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. hidden 11.11.2004 11.11.2004 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Schwinger-Dyson Approach to Field Models with Strong Couplings 1997/1998 2004/2005 dissertation F9 Jiří Adam, CSc. hidden 01.10.1997 01.10.1997 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. (32-UJFAV) MFF
detail Sbírka úloh(netradičních)z z tématu "Rovnice, nerovnice a jejich soustavy pro střední školy" vedoucí DP - dr.J.Robová - KDM - 1997 1996/1997 diploma thesis UMD doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. hidden 23.05.1997 23.05.1997 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Algoritmické problémy a cvičení-RNDr.Tomáš Dvořák,CSc.-KSVI 1995/1996 diploma thesis UMI   hidden 17.11.1994 17.11.1994 () MFF
detail "Statistická analýsa kuponové privatizace" KPMS, ved.: Doc.RNDr. Jan Hurt,CSc. 1995/1996 diploma thesis MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 12.11.1993 12.11.1993 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Destabilization for quasivariational inequalities of reaction-diffusion type. 1999/2000 1999/2000 rigorosum thesis MAT   hidden 22.12.1999 22.03.2000 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Radiační metody výpočtu osvětlení RNDr. Josef Pelikán - KSVI 1995/1996 diploma thesis I RNDr. Josef Pelikán hidden 13.11.1992 13.11.1992 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Měření rychlosti zvuku vedoucí DP-dr.M. ROJKO-KDF-1994 1996/1997 diploma thesis UMF Milan Rojko hidden 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Matematické modelování činnosti neuronu 1995/1996 diploma thesis I   hidden 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail Zabezpečení terminálových relací v sítích WAN KSI - RNDr. Jan Pavelka, CSc. 1997/1998 diploma thesis I RNDr. Jan Pavelka, CSc. hidden 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Implementace perzistentních objektů do C++ prostřednictvím relačních databází Mgr. Michal Kopecký - KSI 1996/1997 diploma thesis I RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. hidden 13.11.1995 13.11.1995 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail "Invariantní operátory na varietách" MÚ UK, ved.: Doc. RNDr. Vladimír Souček,CSc. 1995/1996 diploma thesis MAT   hidden 08.11.1994 08.11.1994 () MFF
detail Automatické generování gramatiky přirozeného jazyka UFAL - RNDr. Jan Hajič 1995/1996 diploma thesis I   hidden 13.11.1995 13.11.1995 () MFF
detail "Dynamické systémy a matematické modely turbulence" Vedoucí DP:Dr.Jiří Horák,ext./5.11.96 1997/1998 diploma thesis F Petr Horák hidden 05.11.1996 05.11.1996 () MFF
detail Studium fyzikálních procesů při interakci plazma - pevná látka metodami počítačové fyziky 1999/2000 dissertation F11 prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. hidden 01.10.1999 01.10.1999 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Aplikační úlohy ve středoškolské matematice vedoucí DP-doc.O. ODVÁRKO-KDM-1994 1995/1996 diploma thesis UMI doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. hidden 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail An Optimal Solution of a Flat Loan in Czech Republic and the Software Solution 1998/1999 Bachelor's thesis MAT RNDr. Jakub Strnad, Ph.D. hidden 14.04.1999 14.04.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Mnohostěny a středoškolská matematika 2000/2001 2004/2005 dissertation M8 doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc. hidden 01.10.2000 01.10.2000 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Odvození fyzikálních parametrů planetek modelováním světelné křivky vedoucí DP-dr.M. WOLF-AÚ-1995 1996/1997 diploma thesis UMF doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. hidden 06.11.1995 06.11.1995 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail "Smoothing the source time function - a tool to soften inadequate modelling of the medium during inversion of local waveforms? 1999/2000 rigorosum thesis F   hidden 14.03.2000 15.03.2000 () MFF
detail Návrh metody klasifikace keramických archeol. nálezů Ing. Tomáš Pajdla - ČVUT FEL 1997/1998 diploma thesis I   hidden 28.05.1996 28.05.1996 () MFF
detail Perzistence objektu prostřednictvím relačních databází Mgr. Michal Kopecký 1998/1999 diploma thesis I   hidden 12.10.1998 20.11.1998 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Stanovení hustoty toku hmoty v meteor.roji Geminid 1958-96 na zákl.stud.vzdálenostního rozlož.meteorů pozorovaných ondř 1999/2000 diploma thesis F dr. P Pecina hidden 12.11.1999 03.02.2000 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Návrh a implementace překladače jazyků OCCAM II KSI - RNDr. Ing. Tomáš Rubač 1997/1998 diploma thesis I RNDr. Tomáš Rubač hidden 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Stability in Stochastic Programming with Applications to Risk Management 1997/1998 2002/2003 dissertation M5 prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. hidden 01.10.1997 01.10.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Systémy bonus-malus-srovnání pro automobilní pojištění v jednotlivých státech" KPMS, ved.: RNDr. Laušmanová a Prof. Mandl 1996/1997 diploma thesis BM prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc. hidden 03.03.1997 03.03.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
Results 1-50 of 17540 1 2 3 4 5 ... 351 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html