Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 284)
List of assignments
   Login via CAS
  
                  
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Omezující podmínky 2015/2016 dissertation 4I1 prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. hidden 03.06.2015 25.09.2015 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail In situ study of nuclear acids interactions key for gene expression and therapy based on its silencing 2014/2015 2015/2016 rigorosum thesis 4F4   hidden 02.05.2006 24.09.2015 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Positioning of Orlicz space and optimality 2015/2016 2015/2016 rigorosum thesis MA   hidden 30.10.2015 30.10.2015 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Introduction to oblique projection 2017/2018 2017/2018 diploma thesis MMUD RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. Mgr. Eliška Bucharová 25.05.2017 26.05.2017 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Sun-like stars 2016/2017 project FOF doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. hidden 21.09.2016 09.11.2016 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Comparison of approaches to text classification 2018/2019 Bachelor's thesis RNDr. Jiří Hana, Ph.D. hidden 01.11.2018 01.11.2018 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Modelling of Radiobiological Mechanisms in Cells and Tissues 2008/2009 2008/2009 rigorosum thesis   hidden 23.04.2009 23.04.2009 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Statistical inference for multivariate multilevel mixed effects models 2015/2016 dissertation 4M9 doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. hidden 19.05.2015 15.09.2015 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Probabilistic ontology reasoning 2014/2015 dissertation 4I2 doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. hidden 20.04.2015 15.09.2015 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Study of the structure of Heusler alloys 2015/2016 dissertation 4F3 RNDr. Milan Dopita, Ph.D. hidden 02.03.2015 15.09.2015 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Functional biomolecular coatings for affinity biosensors for medical diagnostics 2015/2016 dissertation 4F4 prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. hidden 09.04.2015 15.09.2015 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. (32-UFEAV) MFF
detail Distributed Behavior Protocol Checker 2007/2008 2010/2011 rigorosum thesis   hidden 31.01.2008 31.01.2008 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Mikroakcelerometrická měření negravitačních sil v okolí Země (simulace a analýza dat družice Mimosa) 1998/1999 2004/2005 dissertation F1 prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. hidden 11.11.2004 11.11.2004 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Schwinger-Dyson Approach to Field Models with Strong Couplings 1997/1998 2004/2005 dissertation F9 Jiří Adam, CSc. hidden 01.10.1997 01.10.1997 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. (32-UJFAV) MFF
detail Sbírka úloh(netradičních)z z tématu "Rovnice, nerovnice a jejich soustavy pro střední školy" vedoucí DP - dr.J.Robová - KDM - 1997 1996/1997 diploma thesis UMD doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. hidden 23.05.1997 23.05.1997 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail "Statistická analýsa kuponové privatizace" KPMS, ved.: Doc.RNDr. Jan Hurt,CSc. 1995/1996 diploma thesis MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 12.11.1993 12.11.1993 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Destabilization for quasivariational inequalities of reaction-diffusion type. 1999/2000 1999/2000 rigorosum thesis MAT   hidden 22.12.1999 22.03.2000 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Radiační metody výpočtu osvětlení RNDr. Josef Pelikán - KSVI 1995/1996 diploma thesis I RNDr. Josef Pelikán hidden 13.11.1992 13.11.1992 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Měření rychlosti zvuku vedoucí DP-dr.M. ROJKO-KDF-1994 1996/1997 diploma thesis UMF Milan Rojko hidden 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Matematické modelování činnosti neuronu 1995/1996 diploma thesis I   hidden 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail Variational methods in multipolar elasticity 1991/1992 diploma thesis MVFT Prof. RNDr. Jindřich Nečas, DrSc. hidden 10.10.1991 10.10.1991 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Zabezpečení terminálových relací v sítích WAN KSI - RNDr. Jan Pavelka, CSc. 1997/1998 diploma thesis I RNDr. Jan Pavelka, CSc. hidden 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Implementace perzistentních objektů do C++ prostřednictvím relačních databází Mgr. Michal Kopecký - KSI 1996/1997 diploma thesis I RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. hidden 13.11.1995 13.11.1995 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Aplikační úlohy ve středoškolské matematice vedoucí DP-doc.O. ODVÁRKO-KDM-1994 1995/1996 diploma thesis UMI doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. hidden 17.11.1994 17.11.1994 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail An Optimal Solution of a Flat Loan in Czech Republic and the Software Solution 1998/1999 Bachelor's thesis MAT RNDr. Jakub Strnad, Ph.D. hidden 14.04.1999 14.04.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Odvození fyzikálních parametrů planetek modelováním světelné křivky vedoucí DP-dr.M. WOLF-AÚ-1995 1996/1997 diploma thesis UMF doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. hidden 06.11.1995 06.11.1995 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Návrh metody klasifikace keramických archeol. nálezů Ing. Tomáš Pajdla - ČVUT FEL 1997/1998 diploma thesis I   hidden 28.05.1996 28.05.1996 () MFF
detail "Systémy bonus-malus-srovnání pro automobilní pojištění v jednotlivých státech" KPMS, ved.: RNDr. Laušmanová a Prof. Mandl 1996/1997 diploma thesis BM prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc. hidden 03.03.1997 03.03.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Simulace křivky feromagnetické rezonance orientovaných práškových vzorků 1992/1993 diploma thesis MVFT RNDr. Jiří Kolovrat, CSc. hidden 10.10.1992 10.10.1992 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Finanční management podniku - KSI - Ing.Starý 1995/1996 diploma thesis I   hidden 11.11.1994 11.11.1994 () MFF
detail Metoda fiktivních oblastí pro řešení eliptických problémů 1996/1997 diploma thesis MAT   hidden 15.11.1993 15.11.1993 () MFF
detail Luminiscenční spektroskopie polovodičových kvantových struktur 2001/2002 2002/2003 diploma thesis F prof. RNDr. Roman Grill, CSc. hidden 20.11.2001 30.11.2001 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium fototmavnutí nanokrystalů CdSSe ve skle při vysoké teplotě 2000/2001 project F doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. hidden 14.11.2000 01.12.2000 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Nesupersymetrická rozšíření standardního modelu elektroslabých interakcí 2002/2003 2003/2004 diploma thesis FJF prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. hidden 11.11.2002 15.11.2002 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Model Value at Risk 1998/1999 Bachelor's thesis MAT RNDr. Mgr. Petr Ševčík, Ph.D. hidden 08.02.1999 08.02.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Konzistentní rekonstrukce scény z velkého množství snímků Ing. Tomáš Pajdla - KSI 1999/2000 diploma thesis I   hidden 11.10.1999 20.11.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Kvantové počítání 2002/2003 dissertation I1 prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc. hidden 04.06.2002 04.06.2002 Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV) MFF
detail Zákony dynam. met. v diskrét.podobě pro výp.sítě meteor.mo- delů a jejich využ.pro formulaci numer.schémat předp.modelů Vedoucí DP:doc.RNDr.M.Baťka, DrSc./KMOP 1998/1999 diploma thesis F doc. RNDr. Michal Baťka, DrSc. hidden 15.10.1997 30.04.1999 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail disert.pr. - Initial Settings of Weights in the Kohonen Maps 2003/2004 2003/2004 rigorosum thesis   hidden 05.03.1999 27.11.2003 () MFF
detail Logické programování vyššího řádu 1999/2000 2001/2002 diploma thesis I prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. hidden 11.10.1999 20.11.1999 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Numerické řešení konvektivně difuzních procesů 1995/1996 diploma thesis MVFT prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. hidden 15.03.1994 15.03.1994 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Reverse engineering for JAVA language 1999/2000 2001/2002 diploma thesis I prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. hidden 11.10.1999 05.05.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail "Konfokální fluorescenční mikroskop a jeho využití pro trojdimenzionální in vivo pozorování buněk" Vedoucí DP:RNDr.Jan Slavík,CSc.,ext./22.1.96/FzÚ AV ČR 1997/1998 diploma thesis F   hidden 22.01.1996 22.01.1996 () MFF
detail Combinet finite volume-finite element method for solving of 3D flux 2008/2009 2008/2009 rigorosum thesis   hidden 13.11.2008 13.11.2008 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Užití"wavelets"k řešení okrajov.úloh pro dif.rovnice 2.řádu 1994/1995 diploma thesis MAT   hidden 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail M-smoothers 1999/2000 2003/2004 dissertation M4 prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. hidden 15.07.2004 15.07.2004 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Softwarové zabezpečení experimentu s mnohokanálovým detektorem 2002/2003 2002/2003 rigorosum thesis   hidden 27.05.1997 25.07.2003 () MFF
detail Přiblížení matriky stromem KAM - Doc. RNDr. J. Matoušek, DrSc. 1996/1997 diploma thesis I prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc. hidden 21.11.1995 21.11.1995 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Sledování komunikačních toků a automatická konfigurace distribuovaných aplikací za použití JavaBeans Mgr. Filip Zavoral, Dr. 1998/1999 diploma thesis I RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. hidden 12.10.1998 20.11.1998 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Mikroplatby na Internetu Mgr. Filip Zavoral, Dr. - KSI 1999/2000 diploma thesis I RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. hidden 26.05.2000 26.05.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
Results 1-50 of 18481 1 2 3 4 5 ... 370 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html