Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
List of assignments
   Login via CAS
  
                  
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Thing in a legal sense 2014/2015 2015/2016 rigorosum thesis 6835 doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. hidden 07.09.2015 07.09.2015 Katedra občanského práva (22-KOP) PF
detail The role of competition authorites in the field of price regulation as demostrated on margin squeeze 2015/2016 rigorosum thesis 6835 doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. hidden 27.11.2015 27.11.2015 Katedra evropského práva (22-KEP) PF
detail Strategy of Flexicurity in the Termination of the Employment contract in the Legislation of the Czech Republic and the Kingdom of Sweden 2015/2016 2015/2016 rigorosum thesis 6835   hidden 07.10.2015 07.10.2015 Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) PF
detail Právní regulace filmu v době státního monopolu v Československu (1945-1993) 2015/2016 dissertation DEJ-RIM doc. JUDr. Vladimír Kindl hidden 22.09.2015 22.09.2015 Katedra právních dějin (22-KPD) PF
detail Programy shovívavosti a soukromoprávní vymáhání kartelového práva 2015/2016 dissertation EVROPSKE prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc. hidden 23.09.2015 23.09.2015 Katedra evropského práva (22-KEP) PF
detail Exportní financování a jeho právní aspekty 2015/2016 dissertation FINANCNI prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. hidden 23.09.2015 23.09.2015 Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP) PF
detail Patent ako investičný instrument v Českej republike a USA 2015/2016 dissertation MPS-PMO prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. hidden 23.09.2015 23.09.2015 Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) PF
detail Mezinárodní bezpilotní přeprava zboží 2015/2016 dissertation MPS-PMO prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. hidden 23.09.2015 23.09.2015 Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) PF
detail Limity smluvní svobody v občanském právu 2015/2016 dissertation OBCANSKE prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. hidden 22.09.2015 22.09.2015 Katedra občanského práva (22-KOP) PF
detail Aspekty ochrany osobnosti lékaře a pacienta 2015/2016 dissertation OBCANSKE doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. hidden 23.09.2015 23.09.2015 Katedra občanského práva (22-KOP) PF
detail Dohoda o vině a trestu 2015/2016 dissertation TRESTNI prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Mgr. Rudolf Bicek 22.09.2015 22.09.2015 Katedra trestního práva (22-KTP) PF
detail Česká republika jako laický stát 2015/2016 dissertation USTAVNI prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c. hidden 23.09.2015 23.09.2015 Katedra ústavního práva (22-KUP) PF
detail Status of Injured Person in Pre-trail Criminal Proceedings 2009/2010 rigorosum thesis   hidden 12.11.2009 12.11.2009 Katedra trestního práva (22-KTP) PF
detail Notář v právním řádu České republiky 1997/1998 1997/1998 diploma thesis   hidden 24.05.1998 24.05.1998 () PF
detail Postavení a činnost investičních společností a fondů 1999/2000 1999/2000 diploma thesis   hidden 09.03.2000 05.05.2000 () PF
detail Právní jednání podnikatele 1997/1998 1997/1998 diploma thesis   hidden 10.06.1998 10.06.1998 () PF
detail Hotovostní peněžní oběh a jeho právní úprava 1998/1999 2001/2002 rigorosum thesis prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. hidden 19.04.1999 19.04.1999 () PF
detail Základní zásady daňového řízení s vybranými právy a povinnostmi daňových subjektů při aplikaci v praxi 1998/1999 1999/2000 rigorosum thesis prof. JUDr. Hana Marková, CSc. hidden 24.05.1999 24.05.1999 Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP) PF
detail Regulations of stock stockbrokers´s acting towards his clients 2006/2007 2010/2011 diploma thesis JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. hidden 05.04.2011 05.04.2011 Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) PF
detail Vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů 1998/1999 2002/2003 rigorosum thesis Marta Knappová hidden 08.03.1999 08.03.1999 () PF
detail Rozhodcovske konanie v slovenskom právnom poriadku 2001/2002 2002/2003 rigorosum thesis prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. hidden 26.03.2002 26.03.2002 () PF
detail Finanční trh a jeho instrumenty 1999/2000 rigorosum thesis   hidden 08.02.2000 08.02.2000 () PF
detail Zajištění závazků z úvěrové smlouvy se zvláštním zřetelem na zástavní právo 2001/2002 2001/2002 rigorosum thesis   hidden 05.03.2002 05.03.2002 () PF
detail Mimosmluvní instituty užití autorského díla 1996/1997 1996/1997 diploma thesis 6835   hidden 01.10.1996 01.10.1996 () PF
detail Vývoj úpravy základních právních poměrů obchodních společností v České republice po roce 1989 1996/1997 1996/1997 diploma thesis 6835   hidden 01.10.1996 01.10.1996 () PF
detail Činnost Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (Světová banka) 1997/1998 1997/1998 diploma thesis   hidden 12.06.1998 12.06.1998 () PF
detail Úvod do četby filosofie práva v díle Tomáše Akvinského 1997/1998 1997/1998 diploma thesis   hidden 13.10.1998 13.10.1998 () PF
detail Problematika delikvence mládeže - současné legislativní snahy 2000/2001 2001/2002 rigorosum thesis   hidden 26.05.2001 26.05.2001 () PF
detail Právní následky porušení smlouvy v občanském právu 1996/1997 1996/1997 diploma thesis 6835   hidden 01.10.1996 01.10.1996 () PF
detail Ústavní vývoj Československa v letech l9l8 - l939 1995/1996 1995/1996 diploma thesis 6835   hidden 01.10.1995 01.10.1995 () PF
detail Podmínky podnikání zahraničních osob v ČR 2002/2003 2002/2003 diploma thesis   hidden 30.06.2003 30.06.2003 () PF
detail Problematika vybírání a vymáhání peněžitých sankcí a plnění finančními orgány 2000/2001 2000/2001 rigorosum thesis   hidden 30.01.2001 30.01.2001 () PF
detail Aktuální otázky adhezního řízení 1995/1996 1994/1995 diploma thesis 6835   hidden 01.10.1995 01.10.1995 () PF
detail Mnichovská dohoda a její vliv na problémy státního občanství 1994/1995 1994/1995 diploma thesis 6835   hidden 01.10.1994 01.10.1994 () PF
detail Moderní formy zahraničního platebního styku 1998/1999 rigorosum thesis   hidden 26.03.1999 26.03.1999 () PF
detail Comparison legislationusing cooperative and non-cooperative of a flat 1998/1999 2005/2006 rigorosum thesis JUDr. Jaroslav Oehm hidden 08.03.1999 08.03.1999 Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) PF
detail Problematika daně z příjmů u subjektů neziskového sektoru 1999/2000 1999/2000 diploma thesis   hidden 16.05.2000 16.05.2000 () PF
detail Sbližování práva ČR v oblasti obchodních společností s právem ES 1997/1998 1997/1998 diploma thesis 6835   hidden 01.10.1997 01.10.1997 () PF
detail Vývoj vydržení v 19. a 20. století v Čechách 2002/2003 2002/2003 rigorosum thesis   hidden 22.01.2003 22.01.2003 Katedra občanského práva (22-KOP) PF
detail Trestní odpovědnost ve zdravotnictví 1999/2000 2000/2001 rigorosum thesis   hidden 20.04.2000 20.04.2000 () PF
detail Problematika uprchlictví v ČR 1994/1995 1994/1995 diploma thesis 6835   hidden 01.10.1994 01.10.1994 () PF
detail Promlčení v občanském právu 1998/1999 2000/2001 rigorosum thesis   hidden 02.03.1999 02.03.1999 () PF
detail Péče o pracovníky 1995/1996 1992/1993 diploma thesis 6835   hidden 01.10.1995 01.10.1995 () PF
detail Celní hodnota v mezinárodním obchodě a její stanovení v ČR 1997/1998 1995/1996 diploma thesis 6835   hidden 01.10.1997 01.10.1997 () PF
detail Legal regulation of the disposal of genetically modified organisms 2009/2010 2009/2010 diploma thesis doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. hidden 01.06.2010 01.06.2010 Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) PF
detail Possession as the legal status 2007/2008 2008/2009 diploma thesis doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. hidden 24.04.2008 24.04.2008 Katedra občanského práva (22-KOP) PF
detail Mezinárodní měnový fond 1999/2000 rigorosum thesis   hidden 30.09.1999 30.09.1999 () PF
detail Rozsudek pro zmeškání, rozsudek pro uznání 1995/1996 1995/1996 diploma thesis 6835   hidden 01.10.1995 01.10.1995 () PF
detail Podmínky podnikání zahraničních osob v tuzemsku 1996/1997 1996/1997 diploma thesis 6835   hidden 01.10.1996 01.10.1996 () PF
detail Trh cenných papírů, právní a ekonomické aspekty cenných papírů 1995/1996 1995/1996 diploma thesis 6835   hidden 01.10.1995 01.10.1995 () PF
Results 1-50 of 26102 1 2 3 4 5 ... 523 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html