Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
List of assignments
   Login via CAS
  
                  
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Thing in a legal sense 2014/2015 2015/2016 rigorosum thesis 6835 doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. hidden 07.09.2015 07.09.2015 Katedra občanského práva (22-KOP) PF
detail The role of competition authorites in the field of price regulation as demostrated on margin squeeze 2015/2016 rigorosum thesis 6835 doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. hidden 27.11.2015 27.11.2015 Katedra evropského práva (22-KEP) PF
detail Sanctioning of legal persons 2015/2016 2015/2016 rigorosum thesis 6835 prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. hidden 21.03.2016 21.03.2016 Katedra trestního práva (22-KTP) PF
detail Strategy of Flexicurity in the Termination of the Employment contract in the Legislation of the Czech Republic and the Kingdom of Sweden 2015/2016 2015/2016 rigorosum thesis 6835   hidden 07.10.2015 07.10.2015 Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) PF
detail Právní regulace filmu v době státního monopolu v Československu (1945-1993) 2015/2016 dissertation DEJ-RIM doc. JUDr. Vladimír Kindl hidden 22.09.2015 22.09.2015 Katedra právních dějin (22-KPD) PF
detail Programy shovívavosti a soukromoprávní vymáhání kartelového práva 2015/2016 dissertation EVROPSKE prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc. hidden 23.09.2015 23.09.2015 Katedra evropského práva (22-KEP) PF
detail Exportní financování a jeho právní aspekty 2015/2016 dissertation FINANCNI prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. hidden 23.09.2015 23.09.2015 Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP) PF
detail Finančněprávní a jiné aspekty provozování sázkových her se zaměřením na sázkové hry provozované prostřednictvím sítě Internet 2015/2016 dissertation FINANCNI doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. hidden 23.09.2015 23.09.2015 Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP) PF
detail Insolvenční řízení s mezinárodním prvkem 2015/2016 dissertation MPS-PMO prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. hidden 23.09.2015 23.09.2015 Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) PF
detail Patent ako investičný instrument v Českej republike a USA 2015/2016 dissertation MPS-PMO prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. hidden 23.09.2015 23.09.2015 Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) PF
detail Mezinárodní bezpilotní přeprava zboží 2015/2016 dissertation MPS-PMO prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. hidden 23.09.2015 23.09.2015 Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) PF
detail Limity smluvní svobody v občanském právu 2015/2016 dissertation OBCANSKE prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. hidden 22.09.2015 22.09.2015 Katedra občanského práva (22-KOP) PF
detail Investigative powers of the competition authorities 2015/2016 2018/2019 dissertation SPRAVNI prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. hidden 23.09.2015 23.09.2015 Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) PF
detail Dohoda o vině a trestu 2015/2016 dissertation TRESTNI prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Mgr. Rudolf Bicek 22.09.2015 22.09.2015 Katedra trestního práva (22-KTP) PF
detail Formation of the Constitution of the Czech Republic 2015/2016 2017/2018 dissertation USTAVNI prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. hidden 01.10.2015 01.10.2015 Katedra ústavního práva (22-KUP) PF
detail Právo na ochranu súkromného a rodinného života vo veciach medzinárodných únosov detí 2015/2016 dissertation USTAVNI doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D. hidden 23.09.2015 23.09.2015 Katedra ústavního práva (22-KUP) PF
detail Česká republika jako laický stát 2015/2016 dissertation USTAVNI prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c. hidden 23.09.2015 23.09.2015 Katedra ústavního práva (22-KUP) PF
detail Problems of compensation for work accidents and occupational diseases 2015/2016 rigorosum thesis 6835   hidden 05.10.2015 05.10.2015 Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) PF
detail Liability of the carrier in the international carriage of goods by road 2009/2010 2009/2010 rigorosum thesis prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. hidden 20.11.2009 20.11.2009 Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) PF
detail Status of Injured Person in Pre-trail Criminal Proceedings 2009/2010 rigorosum thesis   hidden 12.11.2009 12.11.2009 Katedra trestního práva (22-KTP) PF
detail Notář v právním řádu České republiky 1997/1998 1997/1998 diploma thesis   hidden 24.05.1998 24.05.1998 () PF
detail Postavení a činnost investičních společností a fondů 1999/2000 1999/2000 diploma thesis   hidden 09.03.2000 05.05.2000 () PF
detail Právní jednání podnikatele 1997/1998 1997/1998 diploma thesis   hidden 10.06.1998 10.06.1998 () PF
detail Právní otázky daňové harmonizace v Evropské unii 1998/1999 rigorosum thesis   hidden 19.04.1999 19.04.1999 () PF
detail Ústavní principy soudnictví 1998/1999 1998/1999 diploma thesis   hidden 01.03.1997 25.01.1999 () PF
detail Autorská práva majetková a procesní předpoklady uplatnění nároků + jejich porušení 2003/2004 2003/2004 rigorosum thesis   hidden 22.04.2004 22.04.2004 () PF
detail Basilejská kompaktáta 1995/1996 1993/1994 diploma thesis 6835   hidden 01.10.1995 01.10.1995 () PF
detail Objektivní odpovědnost za způsobenou škodu podle občanského práva 1998/1999 2000/2001 rigorosum thesis   hidden 17.03.1999 17.03.1999 () PF
detail Právní režim národních parků v České republice a v zahraničí 1996/1997 1996/1997 diploma thesis 6835   hidden 01.10.1996 01.10.1996 () PF
detail Řízení před rozhodci a výkon rozhodčích nálezů 1998/1999 1998/1999 diploma thesis   hidden 15.05.1999 15.05.1999 () PF
detail Organizace československé armády v letech 1918 - 1939 2000/2001 2002/2003 rigorosum thesis doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. hidden 26.05.2001 26.05.2001 () PF
detail Druhá evropská směrnice o obchodních společnostech 1999/2000 1999/2000 diploma thesis   hidden 16.05.2000 16.05.2000 () PF
detail Hotovostní peněžní oběh a jeho právní úprava 1998/1999 2001/2002 rigorosum thesis prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. hidden 19.04.1999 19.04.1999 () PF
detail Právní úprava cenných papírů a obchodování s nimi 1994/1995 1994/1995 diploma thesis 6835   hidden 01.10.1994 01.10.1994 () PF
detail Ohledání místa činu 1995/1996 1994/1995 diploma thesis 6835   hidden 01.10.1995 01.10.1995 () PF
detail Sociální zákonodárství ČSR v letech 1914 - 1938 2002/2003 2002/2003 diploma thesis   hidden 01.09.2001 01.01.2002 () PF
detail Základní zásady daňového řízení s vybranými právy a povinnostmi daňových subjektů při aplikaci v praxi 1998/1999 1999/2000 rigorosum thesis prof. JUDr. Hana Marková, CSc. hidden 24.05.1999 24.05.1999 Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP) PF
detail Odpovědnost pracovníka za škodu způsobenou zaměstnavateli 1994/1995 1994/1995 diploma thesis 6835   hidden 01.10.1994 01.10.1994 () PF
detail Rozhodování o správních deliktech v místní správě 1998/1999 rigorosum thesis   hidden 17.03.1999 17.03.1999 Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) PF
detail Regulations of stock stockbrokers´s acting towards his clients 2006/2007 2010/2011 diploma thesis JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. hidden 05.04.2011 05.04.2011 Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) PF
detail Vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů 1998/1999 2002/2003 rigorosum thesis Marta Knappová hidden 08.03.1999 08.03.1999 () PF
detail Dekrety prezidenta republiky 1940 - 1945 1999/2000 2000/2001 rigorosum thesis   hidden 20.06.2000 20.06.2000 () PF
detail Srovnání českého a evropského policejního práva se zvláštním zaměřením na Schengenskou dohodu 2001/2002 2001/2002 rigorosum thesis   hidden 16.04.2002 16.04.2002 () PF
detail Rozhodcovske konanie v slovenskom právnom poriadku 2001/2002 2002/2003 rigorosum thesis prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. hidden 26.03.2002 26.03.2002 () PF
detail Smlouva o tichém společenství s přihlédnutím k možnosti využití německé právní úpravy 2001/2002 2001/2002 rigorosum thesis   hidden 16.04.2002 16.04.2002 () PF
detail Organizace veřejné správy ČSR 1918-1938 1997/1998 1996/1997 diploma thesis 6835   hidden 01.10.1997 01.10.1997 () PF
detail Zvláštní pracovní podmínky těhotných žen a žen pečujících o děti 1997/1998 1997/1998 diploma thesis 6835   hidden 01.10.1997 01.10.1997 () PF
detail Legal Regulation of the Protection of Personal Information in the Czech Republic and under European Law 2002/2003 2002/2003 diploma thesis   hidden 24.06.2003 24.06.2003 () PF
detail Finanční trh a jeho instrumenty 1999/2000 rigorosum thesis   hidden 08.02.2000 08.02.2000 () PF
detail Právní úprava zdaňování nabytí a převodu majetku 1997/1998 1996/1997 diploma thesis 6835   hidden 01.10.1997 01.10.1997 () PF
Results 1-50 of 26234 1 2 3 4 5 ... 525 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html