Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Vulgarita dívek a chlapců ve 3. a 7. třídě základní školy
Thesis title in Czech: Vulgarita dívek a chlapců ve 3. a 7. třídě základní školy
Thesis title in English: Girls' and Boys' Vulgarity in the 3rd and the 7th Primary School Grades
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra psychologie (41-KPSY)
Supervisor: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.03.2009
Date of assignment: 18.03.2009
Date and time of defence: 07.06.2010 10:00
Venue of defence: M303
Date of electronic submission:10.04.2010
Date of proceeded defence: 07.06.2010
Course: Diploma Thesis (OSZD001)
Reviewers: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. et Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem mé bakalářské práce je srovnat vulgaritu u dětí 3. a 7. třídy ZŠ z hlediska věku a pohlaví na základě odpovědí na výzkumné otázky.

Výzkumné otázky:
1. V jakých situacích jsou děti nejvíce vulgární ve školním prostředí, jak často používají vulgarismy a ke komu nebo k čemu je vulgarita nejvíce směřována?
2. Jaký druh vulgarity je více zastoupen (verbální X nonverbální) a o jaké konkrétní vulgarismy se jedná?
3. Co děti za vulgaritu považují, co jim vulgarita přináší a proč používají vulgarismy?
4. Jak na děti působí, pokud někdo v jejich okolí, v televizi nebo v hudbě (např. hip-hop) používá vulgarismy? Vnímají vulgaritu u druhých?
5. Kde děti vulgarismy pochytily? Vědí vždy, co jimi používané vulgární výrazy, znamenají?
6. Používají děti vulgární výrazy i v jiném než školním prostředí (např. v rodinném)? Jedná se o stejný druh vulgarity jako ve škole?

Při výzkumu použiji dvě metody sběru dat - pozorování a rozhovor. Výzkumný soubor bude tvořen dvěma náhodně zvolenými třídami (3. a 7.) základní školy v Trutnově.
References
HERMOCHOVÁ, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: AISIS, 2005.

MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 2003.

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE. Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum, 2005.

PETRTYL, J. Vulgarizace jazykového projevu ve škole a její důsledky pro výchovu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html