Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Vlastnosti a aplikace sigma-pórovitých množin
Thesis title in Czech: Vlastnosti a aplikace sigma-pórovitých množin
Thesis title in English: Properties and applications of sigma-porous sets
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Supervisor: prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 25.10.2005
Date of assignment: 25.10.2005
Date and time of defence: 27.09.2006 00:00
Date of electronic submission:27.09.2006
Date of submission of printed version:27.09.2006
Date of proceeded defence: 27.09.2006
Reviewers: doc. RNDr. Petr Holický, CSc.
 
 
 
Guidelines
Prostudovat níže uvedenou časopiseckou literaturu (resp. její části podle pokynů vedoucího). Pokusit se řešit alespoň některý z otevřených problémů těchto prací se týkajících. V případě neúspěchu by šlo o kompilaci některých témat z uvedených prací
spolu s rozvedením důkazů, případně zobecněním některých výsledků.

References
L. Zajíček, On sigma-porous sets in abstract spaces, Abstr. Appl. Anal. 2005(2005), 509-534; M. E. Mera, M. Moran, D. Preiss, L. Zajíček,
Porosity, sigma-porosity and measures, Nonlinearity 16 (2003), 247-255;
R.J. Najáres, L. Zajíček,
A sigma-porous set need not be sigma-bilaterally
porous, Comment. Math. Univ. Carolinae 35 (1994), 697--703;
L. Zajíček, Porosity and sigma-porosity,
Real Anal. Exchange 13 (1987/88), 314-350;
L. Kantorovich, Sur les nombres derives des fonctions continues, Mat. Sbornik 39 (1932),
153-169.


Preliminary scope of work
Zkoumání různých druhů sigma-pórovitosti, pórovitosti měr a aplikace pórovitosti a sigma-pórovitosti v teorii zobecněných derivací.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html