Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Fylogeografie a možnosti šíření vodních klonálních rostlin
Thesis title in Czech: Fylogeografie a možnosti šíření vodních klonálních
rostlin
Thesis title in English: Phylogeography and dispersal of water clonal plants
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: Mgr. Tomáš Fér, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.03.2007
Date of assignment: 21.03.2007
Date of electronic submission:24.05.2007
Date of proceeded defence: 24.05.2007
Opponents: Mgr. Martin Weiser, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Literární rešerše na téma fylogeografie a možnosti šíření vodních rostlin, s důrazem na klonální druhy. Náplní práce bude vyhledání, shrnutí a diskuse dosavadních znalostí o biogeografii, fylogeografii a šíření vodních rostlin. Součástí práce bude také informace a diskuse o genetické diverzitě v populacích klonálních rostlin, opět s důrazem na vodní a pobřežní druhy.

Praktická část - zjištění klonální struktury vybraných populací Nuphar lutea pomocí analýzy mikrosatelitové DNA. Úkolem bude ověřit vhodnost metodiky pro studium klonální diverzity a zjistit velikosti klonů ve studovaných populacích. Jsou populace tvořeny jedním nebo více klony? Jsou klony prostorově oddělené nebo se genety navzájem prorůstají?
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html