Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vliv nabídky stravovacích zařízení na environmentálně udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Thesis title in Czech: Vliv nabídky stravovacích zařízení na environmentálně udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Thesis title in English: The influence of menus in catering establishments on a sustainable development of tourism
Key words: environmentální dopady; udržitelný cestovní ruch; stravovací zařízení; udržitelná gastronomie
English key words: environmental impacts; sustainable tourism; catering establishments; sustainable gastronomy
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.10.2019
Date of assignment: 10.10.2019
Confirmed by Study dept. on: 10.10.2019
Date of electronic submission:26.02.2024
Date of proceeded defence: 26.03.2024
Opponents: doc. RNDr. Petr Jehlička, Ph.D.
  doc. RNDr. Kvetoslava Matlovičová, Ph.D.
 
 
Advisors: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Guidelines
Obecné kolokvium
Teorie regionální geografie pro PGS
Socioekonomické konflikty v ochraně přírody
Cestovní ruch pro PGS
Preliminary scope of work
Disertační práce je zaměřena na evaluaci dopadů cestovního ruchu ve vybraných destinacích. Zkoumaný bude poměr vegetariánských a veganských jídel ve srovnání s masnými jídly, které jsou dominantním znečišťovatelem životního prostředí. Cílem první části práce je zhodnotit, v jaké míře se cestovní ruch podílí na poškozování životního prostředí. Další část práce je zaměřena na realizaci konceptu food managementu, jehož aplikace by pomohla snížit negativní environmentální dopady cestovního ruchu. Cílem druhé části práce je provést evaluaci, která by pomohla zodpovědět, jaký vliv by případný food management měl na atraktivitu destinace. V této části bude disertační práce zaměřena nejen na obecnou evaluaci konceptu food managementu vybranými odborníky, ale i na postoj spotřebitelů (turistů) k food managementu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html