Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Psychologické reakce účastníků turismu na terorismus a související bezpečnostní hrozby: geografické podmíněnosti a projevy
Thesis title in Czech: Psychologické reakce účastníků turismu na terorismus a související bezpečnostní hrozby: geografické podmíněnosti a projevy
Thesis title in English: Tourism participants’ psychological responses to terrorism and related security threats: Geographical conditionality and manifestations
Key words: bezpečnost; chování účastníků turismu; percepce rizik; strach; terorismus
English key words: security; tourist behaviour; risk perception; fear; terrorism
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.10.2016
Date of assignment: 13.10.2016
Date of electronic submission:29.02.2024
Date of proceeded defence: 26.03.2024
Opponents: prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
  RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
 
 
Preliminary scope of work
Záměrem práce bude postihnout psychologické reakce účastníků turismu na terorismus a související bezpečnostní hrozby. Jde o téma, kterému bylo věnováno již značné množství odborné literatury, současně však existuje celá řada "bílých míst", kterým dosavadní výzkum pozornost nevěnoval. Na některé z nich – jako je například úloha destinačních faktorů, pocitů a incidentů menšího rozsahu, zkoumání problematiky na lokální úrovni či v prostředí Česka – se disertační práce zaměří. Jedním ze zásadních nedostatků, který se práce pokusí odstranit, je absentující geografické zarámování dané problematiky.
Preliminary scope of work in English
The work will intend to explore tourism participants’ psychological responses to terrorism and related security threats. A considerable amount of scholarly literature has been devoted to the issue; however, there remain many gaps that have not been addressed by previous research. The dissertation will focus on some of them (e.g., the role of destination factors, feelings, and low-scale incidents, examining the issue locally or within the Czech environment). One of the major shortcomings the thesis aims to address is the absence of geographical framing of the issue.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html