Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Jakou image mají sídliště? Percepce kvality života na vybraných pražských sídlištích
Thesis title in Czech: Jakou image mají sídliště? Percepce kvality života na vybraných pražských sídlištích
Thesis title in English: What image do the housing estates have? Perception of quality of life on selected Prague´s housing estates
Key words: sídliště; kvalita života; Praha; percepce; image místa
English key words: housing estate; quality of life; Prague; perception; image of the place
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: doc. RNDr. Jana Šiftová, Ph.D.
Author: Mgr. Barbora Dolejší - assigned by the advisor
Date of registration: 08.12.2014
Date of assignment: 08.12.2014
Date of electronic submission:25.04.2016
Date of proceeded defence: 24.05.2016
Opponents: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
1. porovnání image sídlišť v postkomunistických zemích a zbytku Evropy, popř. USA apod.
2. přehled vývoje sidlištní výstavby v ČR a v Praze
3. diverzifikovaný obraz pražských sídlišť - na základě existujících šetření - sociologických, urbanistických
4. vlastní šetření - percepce sídliště obyvateli a lidmi od jinud, z jiných části města apod.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html