Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Steinberg, Scott: The Modern Parent’s Guide to Kids and Video Games
Original title: Steinberg, Scott: The Modern Parent’s Guide to Kids and Video Games
Translated title: Příručka moderního rodiče: Děti a videohry
Thesis title in Czech:
Thesis title in English: .
Range: 128
Length of the translation (number of standard pages – 1 page = 1800 characters incl. spaces): 100
Key words: rodiče, děti, hry, násilí, výchova
English key words: parents, kids, games, violence, education
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: translation
Original language: angličtina
Language of the translation: čeština
Department: Programme SHV - Language and Literature Module (24-KO)
Supervisor: Mgr. Marie Novotná, Ph.D.
Author: Mgr. Lukáš Beňa - applied
Date of registration: 02.05.2013
Guidelines
Miliony rodičů po celém světě jsou nuceny čelit jednomu z nejobtížnějších problémů v životě člověka - jak vychovat šťastné a zdravé dítě. Přestože se nejedná výlučně o problém nové doby, v dnešním světě zamořeném moderními technologiemi, včetně počítačů, internetu, sociálních sítí, videoherních terminálů, tabletů, multimediálních přehrávačů a mobilních telefonů, se může rodičovské poslání jevit jako stále více skličující úkol. A to proto, že i přes zřejmý užitek a pohodlí, které nám moderní vynálezy přinášejí, představují také potenciální rizikový faktor pro výchovu našich dětí. O jaká konkrétní rizika jde a jak je minimalizovat? Právě o tom hovoří kniha, kterou jsem si zvolil pro svůj bakalářský překlad.
Pro dodržení rozsahu mého překladu (100 ns) mi postačuje zarezervování první poloviny knihy - tedy stran 1-64 z celkových 128 stran. Celou originální publikaci v digitální podobě lze najít na http://www.videogamesandkids.com/The%20Modern%20Parents%20Guide%20to%20Kids%20and%20Video%20Games.pdf
Kontakt: Lukáš Beňa, e-mail: tomtom-cz@seznam.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html