Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Ženské aktivity v českém politickém katolicismu (1896–1939)
Thesis title in Czech: Ženské aktivity v českém politickém katolicismu (1896–1939)
Thesis title in English: Women´s Agency in the Czech Political Catholicism (1896–1939)
Key words: dějiny žen, aktérství, český politický katolicismus, katolický feminismus, katolické aktivistky, české země (přelom 19. a 20. století)
English key words: women´s history, agency, Catholic activists, Czech political Catholicism, Catholic Feminism, Czech Land (turn of the 19th and 20th Century)
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: dissertation
Thesis language: čeština
Department: PhD General Anthropology (24-DIC)
Supervisor: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.09.2011
Date of assignment: 21.09.2011
Confirmed by Study dept. on: 21.09.2011
Date of electronic submission:18.01.2017
Date of proceeded defence: 12.05.2017
Course: Thesis Defence (YDI999)
Opponents: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
  prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html