Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
To v zrcadle jsem já?
Thesis title in Czech: To v zrcadle jsem já?
Thesis title in English: Is it myself in the mirror?
Key words: tělo, prožitek těla, spojenectví s vlastním tělem, bytí v těle, adolescence
English key words: body, corporal experience, cooperation with the body, corporal being, adolescence
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra psychologie (41-KPSY)
Supervisor: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. et Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.12.2010
Date of assignment: 01.12.2010
Date and time of defence: 12.09.2012 11:40
Venue of defence: M303
Date of electronic submission:21.06.2012
Date of proceeded defence: 12.09.2012
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: Mgr. David Doubek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce tématicky navazuje na práci bakalářskou a stejně jako ona bude zaměřena na pojetí tělesné krásy a ošklivosti u studentů střední školy. Bude se zabývat vnímáním a prožíváním vlastního těla, jeho estetickým hodnocením. Cílem bude proniknout do hloubky v "příbězích" jednotlivých studentů, které by měly poukázat na individuální aspekty tělesnosti a její estetiky. Práce bude založena na kvalitativním výzkumu s využitím polostrukturovaných rozhovorů.
References
ECO, U.: Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005
ECO, U.: Dějiny ošklivosti. Praha: Argo, 2007
FIALOVÁ, L.: Body image jako součást sebepojetí člověka. Praha: Karolinum, 2001
FIALOVÁ, L.: Moderní body image: Jak se vyrovnat s kultem štíhlého těla. Praha: Grada, 2006
GOGAN, S.: Body image, Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Praha: Grada, 2000
LE GOFF, J.: Tělo ve středověké kultuře. Praha: Vyšehrad, 2006
LIPOVETSKY, G.: Třetí žena, Neměnnost a proměny ženství. Praha: Prostor, 2000
STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J.: Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice, Albert, 1999
ZUSKA, V.: Umění, krása, šeredno: Texty z estetiky 20. století. Praha: Karolinum, 2003
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html