Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Hizbulláh - fenomén transformace teroristického hnutí v politickou stranu
Thesis title in Czech: Hizbulláh - fenomén transformace teroristického hnutí v politickou stranu
Thesis title in English: Hizbullah: A Phenomenon of the Transformation of Terrorist Movement into
Political Party
Key words: Hizbulláh, Hizballáh, politická strana, terorismus, transformace, tranzice
English key words: Hezbollah, Hizbollah, Political party, Terrorism, Transformation, Transition
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of International Relations (23-KMV)
Supervisor: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.11.2010
Date of assignment: 30.11.2010
Date and time of defence: 21.06.2011 00:00
Date of electronic submission:19.05.2011
Date of proceeded defence: 21.06.2011
Reviewers: prof. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.
 
 
 
References
PUBLIKACE:
AJAMI, Fuad. (1986). The Vanished Imam: Musa al-Sadr and Shia of Lebanon. Ithaca: Cornell University Press
ALAGHA, Joseph, Elie. (2006). The Shifts in Hizbullah´s ideology. Leiden: ISIM
CROTTY, William (2005). Democratic Developement and Political Terrorism: The Global Perspective. Tampa: Northeastern University Press
DAGHER, H., Carole. (2001). Bring Down the Walls: Lebanon´s post-war challenge. New York: Palgrave
FIALA, Petr; STRMISKA, Maxmilián. (1998). Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal
FREY, S., Bruno. (2004). Dealing with Terorrism: Stick or Carrot?. Cheltenham: Edward Elgar
GELLNER, Ernst, André. (2003). Nacionalismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK)
HARIK, Judith, Palmer: (2006). Hezbollah: The Changing Face of Terrorism. I. B. Tauris: Londýn
KEPEL, Gilles. (2004). Jihad – The Trail of Political Islam. I. B. Tauris: Londýn
KEPEL, Gilles. (2008). Beyond Terror and Martyrdom: The Future of the Middle East. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press
LAFFIN, John. (1985). The War of Desperation – Lebanon 1982-85. Londýn: Osprey.
LEWIS, Bernard. (2003). The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror. New York: The Modern Library
LOUŽEK, Marek. (2004). Mezinárodní terorismus - nový nebo starý fenomén. 1. vyd. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku
MAIR, Peter; MÜLLER, Wolfganag, C.; PLASSER, Fritz. (2004). Political Parties & Electoral Changes. Londýn: Sage
QASSEM, Naim. (2005). The Story from Within. Saqi: Londýn
RUBIN, Barry. (ed.) (2009). Lebanon: Liberation, Conflict, and Crisis. New York: Palgrave Macmillan
SARTORI, Giovanni. (2005). Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovlci: Esej o multietnické společnosti. Praha: Dokořán
STRMISKA, Maxmilián. (2000). Ozbrojená opozice – Studie k subverznímu terorismu. Brno: Masarykova univerzita
TÓTH, Rastislav (2007). Politické strany. Bratislava: SMARAGD Bratislava
VAN ENGELAND, Anisseh, RUDOLPH, M., Rachael. (2008). From Terrorism to Politics, Ethics and Global Politics. Ashgate: Hampshire
ŽALOUDEK, Karel. (1999). Encyklopedie politiky. Praha: Libri

PERIODIKA:
FLANIGAN, Shawn, Teresa. (2008). Nonprofit Service Provision by Insurgent Organizations – The Cases of Hizballah and the Tamil Tigers. Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 31, č. 6., s. 499-519
FLANIGAN, Shawn, Teresa; ABDEL-SAMAD, Mounah. (2009). Hezbollah´s Social Jihad: Nonprofits as Resistence Organizations. Middle East Policy, Vol. 16. č. 2, s. 122 – 137
HADAD, Simon. (2006). The Origins of Popular Support for Lebanon´s Hezbollah. Studies in Conflict & Terrorism. No. 29, s. 21 - 34
HARIK, Judith, Palmer. (1996). Between Islam and the System: Sources and Implications of Popular Support for Lebanon's Hizballah., The Journal of Conflict Resolution, Vol. 40, No. 1, s. 41 - 67
HØIGILT, Jacob. (2007). Islamism, Pluralism and the Palestine Question: The Case of Hizbullah. British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 34, č. 2, s. 123-136
NASR, Salim; JAMES, Diane. (1985). Roots of the Shi´i Movement. MERIP Reports, č. 133, č. 10-16
NORTON, Richard Augustus. (1998). Hezbollah: From Radicalism to Pragmatism., Middle East Policy, Vol. 14, No. 2., on-line nestránkováno
NORTON, Richard Augustus. (2000). Hezbollah and the Israeli Withdrawal from Southern Lebanon., Journal of Palestine Studies, Vol. 30, No. 1, s. 22 – 35
SALAMEY, Imad; COPELAND, Gary. (2009). Political Evaluations of supporters of Hezbollah and of the Lebanese Forces. Práce prezentovaná v rámci výroční schůze Midwest Political Science association, 2.-5. dubna 2009, Palmer House, Chicago, Illinois
SHANAHAN, Rodger. (2005). Hizballah Rising: The Political Battle for the Loyalty of the Shi´a of Lebanon., Middle East Review of International Affairs, Vol. 9, No.1, s. 1–6
SHUKRALLAH, Hani; KAMAL, Sana; ZIADE, Mona; DICK, Marlin; ÇANDAR, Cenzig. (2002). The Street reacts to Operation Defensive Shield: Snapshots from the Middle East. Journal of Palestine Studies, Vol. 31, č. 4. s. 44-65
USHER, Graham. (1997). Hizballah, Syria, and the Lebanese Elections Journal of Palestine Studies, Vol. 26, No. 2, s. 59 – 67
WEINBERG, Leonard. (1991). Turning to Terror: The Condition Under Which Political Parties Turn to Terrorist Activities., Comparative Politics, Vol. 23, No. 4, s. 423 - 438
WIEGAND, E., Krista. (2009). Reformation of a Terrorist Group: Hezbollah as a Lebanese Political Party., Conflict & Terrorism, Vol. 32, No. 8, s. 669 – 680

ON-LINE:
CIEZADLO, Annia. Beirut Dispatch: Entombed. The New Republic. 31. 8. 2006, on-line, s. 13-15, dostupné na webových stránkách:
http://www.anniaciezadlo.com/articles-by-annia-ciezadlo/articles-by-annia-ciezadlo/view/7
HARB, Imad. (2006). Lebanon's Confessionalism: Problems and Prospects. Distupné na webových stránkách United States Institute of Peace:
http://www.usip.org/publications/lebanons-confessionalism-problems-and-prospects
KNUDSEN, Are. (2003). Political Islam in the Middle East. Chr. Michelsen Institute: Bergen, dostupné na webových stránkách:
http://bora.cmi.no/dspace/bitstream/10202/166/1/R2003-03.pdf
MACHÁČEK, Štěpán. (2008). Írán a arabští šícité: Perspektiva vztahů islámské republiky s šícitskými komunitami v arabských zemích. Grantová studie na základě výzkumného projektu RM 02/06/07(zkrácená verze), dostupné na webových stránkách:
http://www.mzv.cz/public/45/2/a1/477858_367263_zkracena.pdf
MATAL, Ondřej. (2005). Co je to fundamentalismus?. dostupné na webových stránkách: http://valka.cz/clanek_10964.html

ŠNAIDAUF, Jan. (2000). Libanonský Hizbulláh - Vznik a transformace hnutí 1982-2000, dostupné na webových stránkách Asociace pro mezinárodní vztahy (AMO)
http://www.amo.cz/publikace/libanonsky-hizbullahbrvznik-a-transformace-hnuti-1982-2000.html
Preliminary scope of work
Předkládaná diplomová práce sleduje politický vývoj šíitského hnutí Hizbulláh od jeho teroristických počátků v 80. letech, přes první poltické úspěchy na počátku let 90., až po vysoce aktuální současnost. Hizbulláh je příkladem fenomenální transformace v politicky silný subjekt s vlastní politickou stranou a mocí, která byla často v mnoha ohledech silnější, než-li moc vládní.

Cílem práce je poukázat na dynamický proces transformace teroristického hnutí v politickou stranu. Ten je operacionalizován ve dvou rovinách. Proces vnější sleduje povahu libanonského politického systému transformaci Hizbulláhu povolující, vnitřní pak sleduje vývoj participace samotného Hizbulláhu. Proces transformace je líčen nejen v době klíčových parlamentních voleb v roce 1992, ale též v kontextu následného politického vývoje, který vyústil v získání dominantního postavení Hizbulláhu v libanonské vládě.

Součástí textu je také zasazení Hizbulláhu do celkového kontextu šíitských fundamentalistických hnutí a autorovo nastínění možného dalšího jeho vývoje. Autor práce také věří, že závěry práce mohou obohatit celkový náhled na libanonský Hizbulláh a poskytnout tak alternativní obraz tohoto hnutí, odlišný od nepřesné prezentace Hizbulláhu v západním diskurzu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html