Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Vývoj úmrtnosti na diabetes mellitus ve vyspělých zemích se zaměřením na Českou republiku
Thesis title in Czech: Vývoj úmrtnosti na diabetes mellitus ve vyspělých zemích se zaměřením
na Českou republiku
Thesis title in English: Development of mortality on diabetes mellitus in developed countries,
focusing on the Czech Republic
Key words: úmrtnost na diabetes mellitus, diabetes mellitus 1. typu, diabetes mellitus 2. typu, diabetes mellitus, úmrtnost, nemocnost, Česká republika, Československo, vyspělé země, Mezinárodní klasifikace nemocí, definice diabetes mellitus, WHO
English key words: diabetes mellitus mortality, type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus, diabetes mellitus, mortality, morbidity, Czech Republic, Czechoslovakia, developed countries, International Classification of Diseases, diabetes mellitus definition, WHO
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Supervisor: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.11.2010
Date of assignment: 19.01.2011
Date of electronic submission:31.05.2011
Date of submission of printed version:26.05.2011
Date of proceeded defence: 17.06.2011
Reviewers: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem práce je porovnat vývoj úmrtnosti na diabetes mellitus dle pohlaví a věku v průběhu druhé poloviny dvacátého století ve vybraných zemích a porovnat zjištěné trendy vývoje s trendy v Československu a v České republice. Dále se práce zaměří na analýzu vývoje úmrtnosti na diabetes mellitus druhého typu ve vybraných zemích v souvislosti s rozvojem obezity a to v období devadesátých let dvacátého století a na začátku století jednadvacátého.
Preliminary scope of work in English
The aim is to compare the the development of mortality from diabetes mellitus by sexand age during the second half of the twentieth century in selected countries and to compare the observed trends with trends in Czechoslovakia and the Czech Republic. Further the work will focus on analyzing of development of diabetes mellitus type 2 mortality in selected countries in relation to development of obesity and in the nineties of the twentieth century and early twenty-first century.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html