Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Cytokininy a senescence rostlin.
Thesis title in Czech: Cytokininy a senescence rostlin.
Thesis title in English: Cytokinins and plant senescence
Key words: senescence, cytokininy, IPT, cukry, metabolismus dusíku a uhlíku
English key words: senescence, cytokinins, IPT, sugars, metabolism of nitrogen and carbon
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Supervisor: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.12.2010
Date of assignment: 20.01.2011
Date of electronic submission:27.08.2012
Date of proceeded defence: 17.09.2012
Opponents: doc. RNDr. Jaromír Kutík, CSc.
 
 
 
Advisors: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.
RNDr. Petra Mašková, Ph.D.
RNDr. Hana Ševčíková, Ph.D.
Preliminary scope of work
Senescence ? proces stárnutí je geneticky podmíněný jev projevující se jak na úrovni jednotlivých buněk, tak na úrovni celého organismu. Může však být také ovlivňován podmínkami prostředí (teplota, délka dne, dostupnost živin). Stárnutí buněk souvisí s?procesy řízenými fytohormony (auxiny, gibereliny, ABA). Významné místo mezi těmito látkami zaujímají cytokininy.
Cílem navrhované bakalářské práce je formou literární rešerše shrnout dostupné poznatky o působení fytohormonů při senescenci rostlin, a to se zvláštním důrazem na roli cytokininů.
Na tuto bakalářskou práci může navazovat práce diplomová zabývající se vlivem nových cytokininů ? metoxytopolinů (derivátů BAP) na senescenci dřevin kultivovaných in vitro.? Práci je možno přizpůsobit požadavkům učitelského studia.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html