Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Je tvorba hlíz řízena podobnými mechanismy jako kvetení?
Thesis title in Czech: Je tvorba hlíz řízena podobnými mechanismy jako kvetení?
Thesis title in English: Do tuberization and flowering share common control mechanisms ?
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Supervisor: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.11.2014
Date of assignment: 11.12.2014
Date of electronic submission:14.05.2015
Date of submission of printed version:15.05.2015
Date of proceeded defence: 04.06.2015
Reviewers: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
 
 
 
Advisors: RNDr. Hana Ševčíková, Ph.D.
RNDr. Petra Mašková, Ph.D.
Preliminary scope of work
Brambor je třetí nejdůležitější potravinou, pěstovanou po celém světě. Přesto stále neznáme mechanismy řídící indukci tvorby hlízy a rané fáze tuberizace. Naproti tomu, další důležitý morfogenní proces – kvetení – je prozkoumaný velmi dobře. Oba tyto procesy sdílejí společný exogenní regulační faktor, kterým je délka dne. V poslední době se množí práce spekulující o společných rysech vnitřní regulace těchto dvou procesů, např. účast florigenu FT, „mytického hormonu kvetení“. Může mít regulace kvetení a tuberizace společné konzervované mechanismy? Na tuto a další otázky by měla odpovědět tato bakalářská práce.
Cílem navrhované práce je formou literární rešerše sumarizovat dostupné vědomosti o překryvu mechanismů účastnících se indukce zmíněných morfogenních procesů u bramboru.
Na tuto bakalářskou práci může navazovat práce diplomová zabývající se těmito procesy u bramboru ale i transgenního tabáku s urychleným nástupem kvetení. Práci je možno přizpůsobit požadavkům učitelského studia.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html