Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Zlaté fólie z Borqu - ikonografická a náboženská analýza
Thesis title in Czech: Zlaté fólie z Borqu - ikonografická a náboženská analýza
Thesis title in English: Golden foils from Borg - iconographical and religious analysis
Key words: Zlato, Brakteáty, Fólie, Pár, Komparace, Náboženství, Ikonografie, Kult
English key words: Gold, Bracteates, Foils, Pair, Comparison, Religion, Iconography, Cult
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra religionistiky (28-06)
Supervisor: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.11.2010
Date of assignment: 29.11.2010
Date and time of defence: 24.05.2011 00:00
Date of electronic submission:14.04.2011
Date of proceeded defence: 24.05.2011
Reviewers: doc. Jiří Janák, Th.D.
 
 
 
Guidelines
1) Shromáždit informace o cirkulaci zlata ve Skandinávii v období stěhování národů po dobu vikinskou.

2) Představit pět zlatých fólií vyobrazující pár z oblasti Borg v Lofotech.

3) Srovnat ikonografický obsah těchto fólií s relevantními fóliemi, brakteáty a jinými zlatými předměty.

4) Dle komparace uvést teorii o původu fólií z Borgu a interpretovat obsah jejich vyobrazení.

5) Dle kontextu nálezu uvést teorie o užívání fólií před a po jejich uložením do země.
References
Seznam literatury
Primární literatura

· EDDA, překlad Ladislav Heger, úprava Helena Kadečková. Praha: Argo, 2004.
· STURLUSON, Snorri. Edda a Sága o Ynglinzích. Praha: Argo, 2003.

Sekundární literatura
· ANDRÉN, Anders. Guld og makt – en tolkning av de skandinaviska guldbrakteaternas funktion. In FABECH, Charlotte & RINGTVED, Jytte. Samfundsorganisation og regional variation. Norden i Romersk jernalder og folkevandringstid. Århus: Jysk Arkæologisk Selskab, 1991, s. 245-256.
· ANKER, Peter & ANDERSSON, Aron. The art of Scandinavia 2. London: Hamlyn, 1970.ARRHENIUS, Birgit. Women and gold. On the role of women in society at the time of the Great Migrations and thein relationship to the production and distribution of ornaments. In GJØSTEIN, Heid. Produksjon og samfunn. Beretning fra 2. nordiske jernaldersymposium på Granavolden 7.-10. mai 1996. Oslo: Universitetets Oldsaksamling, 1995, s. 85-96.
· AXBOE, Morten. Brakteatstudier. København: Det kongelige nordiske oldskriftselskab, 2007.
· AXBOE, Morten. Guld og guder. In CAPELLE, Torsten & FISCHER, Christian. Ragnarok. Odins verden. Silkeborg: Silkeborg Bogtryk, 2005, s. 41-56.
· AXBOE, Morten. Guld og guder i folkevandringstiden. Brakteaterne som kilde til politisk/religiøse forhold. In FABECH, Charlotte & RINGTVED, Jytte. Samfundsorganisation og regional variation. Norden i Romersk jernalder og folkevandringstid. Århus: Jysk Arkæologisk Selskab, 1991, s. 187-202.
· AXBOE, Morten & ARRHENIUS, Birgit. On the manufacture of the Gold Bracteates – Zur Herstellung von Goldbrakteaten. In HAUCK, Karl. Frühmittelalterliche studien. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1982, s. 302-307.
· AXBOE, Morten. The Scandinavian gold bracteates. Studies on their manufacture and regional variations. With the suplement to the catalogue of Mogens B. Mackeprang. In Acta archaeologica, 1982.
· BEHR, Charlotte. Do bracteates identify influential women in Early Medieval kingdoms? In ARRHENIUS, Birgit. Kingdoms and regionalisty, transactions from the 49th Sachsensymposium 1998 in Uppsala. Stockholm: Archaeological research laboratory, 1998, s. 95-101.
· BENTE, Magnus, NYHOLM, Tove, JØRN, Asger & FRANCESCHI, Gérard. Mennesker, guder og masker. Valby: Borgen, 2005.
· CAMPBELL, Joseph-Graham, BATEY, Colleen, CLARKE, Helen, PAGE, R. I. & PRICE, Neil. Svět vikingů, překlad Ilona Gottwaldová. Praha: Knižní klub a Balila, 1998.
· CHRISTOPHERSEN, Axel. Eplet, staven og ring. In Spor – fortidsnytt fra midt Norge, nr. 2, 1990, 8-12.
· FABECH, Charlotte. Tjurkö, Sturkö och Senoren. I yngre järnalder en central och viktig maritim knutpunkt. In KNAPE, Anna. Guldets magi i saga och verklighet. Stockholm: Statens historiska museum, 1994, s. 60-63.
· FINBOG, Liisa-Rávná. Gullgubbene i Nord. Om mannen som ble en gud, og kvinnen som ble et landskap – eller fortellingen om kjønn, ideologi og kult på Borg i Lofoten. Nepublikovaná magisterská práce, Oslo, 2010.
· FONNESBECH-SANDBERG, Eliza. Guldets funktion i ældre germansk jernalder. In FABECH, Charlotte & RINGTVED, Jytte. Samfundsorganisation og regional variation. Norden i Romersk jernalder og folkevandringstid. Århus: Jysk Arkæologisk Selskab, 1991, s. 233-244.HAUCK, Karl. Altuppsalas Polytheismus exemplarisch erhellt mit Bildzeugnissen des 5.-7. Jahrhundrets (Zur Ikonologie der Goldbrakteaten, LIII). In UECKER, Heiko. Studien zum Altgermanischen. Festschrift für Heinrich Beck. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1994, s. 197-284.
· HAUCK, Karl. Frühmittelalterliche Bildüberlieferung und der organisierte kult. Zur Ikonologie der Goldbrakteaten, XLV. In HAUCK, Karl. Der historische Horizont der Götterbild-Amulette aus der Übergangsepoche von der Spätantike zum Frühmittelalter: Bericht über das Colloquium vom 28.11.-1.12.1988 in der Werner-Reimers-Stiftung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1992, s. 433-564.
· HEDEAGER, Lotte. Scandinavia and the Huns: An Interdisciplinary Approach to the Migration Era. In Norwegian Archaeological Review, Vol. 40, No. 1, 2007, s. 42-58.
· HOLMQVIST, Wilhelm. Guld halskragarna. Stockholm: LTS förlag, 1980.
· HOLMQVIST, Wilhelm. The dancing gods. In Acta Archaeologica 21, 1991, s. 101-126.
· JOHANSEN, Olav Sverre & MUNCH, Gerd Stamsø. Introduction and summary. In MUNCH, Gerd Stamsø, JOHANSEN, Olav Sverre & ROESDAHL, Else. Borg in Lofoten. A chieftain´s farm in North Norway. Trondheim: Tapir Academic Press, 2003, s. 11-18.
· JØRGENSEN, Lars & PETERSEN, Peter Vang. Guld, magt og tro. Danske skattefund fra oldtid og middelalder. København: Thaning & Appell, 1998.KJÆRUM, Paul & OLSEN, Rikke Agnete. Oldtidens ansigt. København: Det kongelige Nordiske Oldskriftselskab, 1990.
· LAMM, Jan Peder. Brakteater. In KNAPE, Anna. Guldets magi i saga och verklighet. Stockholm: Statens historiska museum, 1994, s. 52-56.
· LAMM, Jan Peder. Figural gold foils found in Sweden: a study based on the discoveries from Helgö. In Excavations at Helgö XVI. Exotic and Sacral Finds from Helgö. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1961, s. 41-132.
· LIDÉN, Hans-Emil. From Pagan Sanctuary to Christian Church. The Excavation of Mære Church in Trøndelag. In Norwegian Archaeological Review 2, 1969, s. 3-32.
· MACKEPRANG, Mogens B. De nordiske guldbrakteater. Brakteatstudiets historie, brakteattypernes udvikling, geografiske fordeling, kronologi, motiver og prægningsteknik. Aarhus: Universitetsforlaget, 1952.
· MACKEPRANG, Mogens B. Om de saakaldte „Guldgubber“. København: Nordisk forlag, s. 69-76.
· MICHAELSEN, Karsten Kjer. Jernalder i Danmark og Gudme. Alrune: Ikast Bogtrykeri A/S, 1996.
· MUNCH, Gerd Stamsø. Borg as a pagan centre. In MUNCH, Gerd Stamsø, JOHANSEN, Olav Sverre & ROESDAHL, Else. Borg in Lofoten. A chieftain´s farm in North Norway. Trondheim: Tapir Academic Press, 2003, s. 253-263.
· MUNCH, Gerd Stamsø. Jet, amber, bronze, silver and gold artefacts. In MUNCH, Gerd Stamsø, JOHANSEN, Olav Sverre & ROESDAHL, Else. Borg in Lofoten. A chieftain´s farm in North Norway. Trondheim: Tapir Academic Press, 2003, s. 241-252.
· MUNCH, Gerd Stamsø. The Borg project. In MUNCH, Gerd Stamsø, JOHANSEN, Olav Sverre & ROESDAHL, Else. Borg in Lofoten. A chieftain´s farm in North Norway. Trondheim: Tapir Academic Press, 2003, s. 21-24.
· MUNKSGAARD, Elisabeth. The costumes depicted on gold-sheet figures (guldgubbar). In WALTON, Penelope & WILD, John-Peter. Textiles in Northern archaeology. NE SAT 3: Textile symposium in York, 6-9 May 1987. London: Archetype publications, 1990, s. 97-100.
· MÜLLER-WILLE, Michael. Opferkulte der Germanen und Slawen. Stuttgart: Verlagsbüro Wais & Partner, 1999.
· PESCH, Alexandra. Frauen und Brakteaten – eine Skizze. In UECKER, Heiko. Studien zum Altgermanischen. Festschrift für Heinrich Beck. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1994, s. 33-68.
· PESCH, Alexandra. På glatis med ikonografi! Jernalderens billedverden – tolkningens muligheder og begrænsinger. In CAPELLE, Torsten & FISCHER, Christian. Ragnarok. Odins verden. Silkeborg: Silkeborg Bogtryk, 2005, s. 25-32.
· RATKE, Sharon. Relationen zwischen Rechtsgesten und bildlichen Darstellungen auf Guldgubbern. Bonn: Philosophischen Fakultät der Rhienischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn.
· SIMEK, Rudolf. Goddesses, Mothers, Dísir: Iconography and interpretation of the female deity in Scandinavia in the first millenium. In HEIZMANN, Wilhelm, SIMEK, Rudolf & MOTZ, Lotte. Mythological women: studies in memore of Lotte Motz (1992 – 1997). Wien: Studia medievala septentrionalia Bd. 7, 2002, s. 93-123.
· SIMEK, Rudolf. Gods, kings, priests or worshippers? The status of the figures on the Migration age Scandinavian guldgubber. In JACKSON, T. N. et al. Norna u istochnika sud'by: Sbornik statej v chest' Eleny Aleksandrovny Mel'nikovoj, Moskva 2001, s. 136-149.
· SOLLI, Brit. Seid: myter, sjamanisme og kjønn i vikingenes tid. Oslo: Pax, 2002.
· STEINSLAND, Gro. De nordiske gullblekk med parmotiv og norrøn fyrsteideologi. Et tolkningsforlsag. In Collegium Medievale 1990/1, volum 3, s. 73-94.
· STEINSLAND, Gro. Eros og død i norrøne myter. Oslo: Universitetsforlaget, 1997.
· STYLEGAR, Frans-Arne. Gull, guder og guders utvalgte. Brakteatene i Vest-Agders folkevandringstid. Kristiansand: Vest Agder fylkeskommune, 1997.
· THOMSEN, Per O., BLÆSILD, Benno, HARDT Nis & MICHAELSEN, Karsten Kjer. Lundeborg. En handelsplads fra Jernalderen. Svendborg: Svendborg & Omegu museum, 1993.
· THRANE, Henrik. Guld, guder og godtfolk. Et magtcentrum fra jernalderen ved Gudme og Lundeborg. København: Nationalmuseet, 1993.
· THRANE, Henrik. Romerske og germanske småfigurer. In CAPELLE, Torsten & FISCHER, Christian. Ragnarok. Odins verden. Silkeborg: Silkeborg Bogtryk, 2005, s. 33-40.
· WAGNKILDE, Hanne. Germansk jernalder 550-600 e.Kr. In KNUDSEN, Ann Vineme. Bornholms museum. Rønne: Bornholms Tidende, 1997, s. 12.
· WATT, Margrethe. Die Goldblechfiguren ('guldgubber') aus Sorte Muld, Bornholm. In HAUCK, Karl. Der historische Horizont der Götterbild-Amulette aus der Übergangsepoche von der Spätantike zum Frühmittelalter: Bericht über das Colloquium vom 28.11.-1.12.1988 in der Werner-Reimers-Stiftung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1992, s. 195-227.
· WATT, Margrethe. Guldgubbernes dragter. In KRAG, Anne Hedeager. Dragt og magt. København: Museum Tusculanums forlag, 2003, s. 28-45.
· WATT, Margrethe. Images of women on „Guldgubber“ from the Merovingian Age. In HEIZMANN, Wilhelm, SIMEK, Rudolf & MOTZ, Lotte. Mythological women: studies in memore of Lotte Motz (1992 – 1997). Wien: Studia medievala septentrionalia Bd. 7, 2002, s. 81-91.
· WATT, Margrethe. Kings or gods? Iconographic evidence from Scandinavian gold foil figures. In Anglo-Saxon Studies in Archeology and History 10, 1999, s. 173-183.
· WATT, Margrethe, SØRENSEN, Jens a von MELLE, Jacob. Jakob von Melle og de bornholmske guldgubber. Překlad Else Thykier. Rønne: Colbergs Boghandel, 1997.
· WATT, Margrethe. The Gold-Figure Foils („Guldgubbar“) from Uppåkra. A ceremonial building and its context at Uppåkra, southern Sweden. In Continuity for Centuries, 2004, s. 167-221.
Preliminary scope of work
PhDr. Jiří Starý, PhD.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html