Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Biologické a s biologií související koncepce agrese se zvláštním přihlédnutím k její hormonální regulaci.
Thesis title in Czech: Biologické a s biologií související koncepce agrese se zvláštním přihlédnutím k její hormonální regulaci.
Thesis title in English: Biological and related theories of aggression and its humoral regulation
Key words: agrese, rešerše, testosteron, hypotéza výzvy, bazální model
English key words: aggression, review, testosterone, challenge hypothesis, basal model
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Philosophy and History of Science (31-107)
Supervisor: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.11.2010
Date of assignment: 28.11.2010
Date of electronic submission:03.05.2013
Date of submission of printed version:03.05.2013
Date of proceeded defence: 07.06.2013
Reviewers: doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
vypracovat historický přehled teorie vzniku agrese u lidí počínaje knihou K.Lorenze Das sogenannte Böse (1963) do současné doby a ověřit tyto koncepce prakticky v rámci školy pro mládež s poruchami chování pomocí stadardních metod humánní etologie a endokrinologie
Preliminary scope of work in English
elaboration of a historical review of human aggression theories, beginning from Konrad Lorenz´s book On agression , and the practical testing of these theoretical conclusions in a school for childern with behavioral disorders by means of human ethology and endocrinology
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html