Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů u gekonů (Squamata: Gekkota)
Thesis title in Czech: Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů u gekonů (Squamata: Gekkota)
Thesis title in English: Evolution of sex chromosomes and karyotypes in geckos (Squamata: Gekkota)
Key words: Gekkota, fylogeneze, taxonomie, cytogenetika, karyotypová evoluce, chromozomové přestavby, určování pohlaví, pohlavní chromozomy
English key words: Gekkota, phylogeny, taxonomy, cytogenetics, karyotype evolution, chromosome changes, sex determination, sex chromosomes
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Ecology (31-162)
Supervisor: prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.11.2010
Date of assignment: 23.11.2010
Date of electronic submission:19.08.2011
Date of proceeded defence: 09.09.2011
Opponents: RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Gekoni jsou skupinou s velkou rozmanitostí ve způsobech určování pohlaví. Některé druhy mají teplotně-určené pohlaví, jiné genotypicky určené pohlaví a to typu XX/XY i ZZ/ZW. Cílem práce je shrnout poznatky o fylogenezi skupiny a trendech ve způsobu určování pohlaví a v evoluci karyotypu.
Preliminary scope of work in English
Gekkotan lizards exhibit high variability in sex-determining mechanisms. Some species possess temperature-dependent sex determination, the others have genotypic sex determination with ZZ/ZW or XX/XY sex chromosomes. The aim of the stuidy is to review phylogenetic relationships within gekkotan lizards and the evolutionary trends in sex determination and karyotype changes in this group.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html