Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Politické dimenze československého exilu v Kanadě 1948-1989
Thesis title in Czech: Politické dimenze československého exilu v Kanadě 1948-1989
Thesis title in English: Political Dimensions of the Czechoslovak Exile in Canada 1948-1989
Key words: exil, emigrace, Kanada, Československé národní sdružení, Helsinský proces
English key words: Exile, Emigration, Czechoslovak National Association of Canada, The Helsinki process
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Political Science (21-UPOL)
Supervisor: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.11.2010
Date of assignment: 22.11.2010
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 22.09.2011 00:00
Date of electronic submission:28.07.2011
Date of proceeded defence: 22.09.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Martin Štefek
 
 
 
Guidelines
CZE: Studie „Politické dimenze československého exilu v Kanadě 1948-1989“ komplexně analyzuje politické a politicko-kulturní aktivity československých exilových a krajanských organizací a jednotlivců v kontextu historického vývoje Československa a světových dějin, a to v období od nástupu komunistického režimu v Československu v únoru 1948 až po jeho pád v roce 1989. Práce představuje reakce a proměny československé komunity v Kanadě po příchodu únorové a srpnové emigrace. Zevrubně je prezentována aktivita exilu během Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Práce se věnuje otázce vztahů Čechů a Slováků a nastiňuje aktivity komunistického režimu proti exilu v Kanadě.
ENG: The study “Political Dimensions of the Czechoslovak exile in Canada 1948-1989” analyses in detail the political and cultural-political acitivities of the Czechoslovak exile and compatriotic organisations and individuals in context of the Czechoslovak history and the development of the world politics. The focus is paid to the period from the rise of the communist regime in February 1948 up to its fall in 1989. The thesis introduces evolution of the Czechoslovak community in Canada and its reactions after arrivals of the “Ferbruary” and “August” immigration. Exile’s action steps within the Conference for Security and Co-operation in Europe are detailed narrowly. Research also deals with question of Czech-Slovak relationships; activities of the Czechoslovak communist regime against the exile community in Canada are outlined.
References
Výběr z použité literatury:
· BLANCHETTE, A. (1980) Canadian Foreign Policy 1966-1976: Selected Speeches and Documents. Montreal: McGill-Queen's Press.
· BROUČEK, S., ČERNÝ, O. & DUBOVICKÝ, I. (EDS.) (2006) Exil sám o sobě. Praha: Etnologický ústav AV ČR.
· BROUČEK, S. & GRULICH, T. (2009) Domácí postoje k zahraničním Čechům v novodobých dějinách (1918-2008). Praha: Public History.
· BUZEK, K., WAUTHIEROVÁ, E. & HAASOVÁ, L. (1944) Památník československé Kanady. Toronto: Československá národní aliance.
· ČELOVSKÝ, B. (1998) Emigranti. Šenov u Ostravy: Tilia.
· ČELOVSKÝ, B. (2000) Politci bez moci. Šenov u Ostravy: Tilia.
· ČERMÁK, J. (2003) It all started with Prince Rupert. Luhačovice: Atelier.
· DUBEN, V. (1976) Český a slovenský tisk v zahraničí 1945-1975. Washington, D.C.: rukopis.
· FAJMON, H., ET. AL (2008). Dusivé objetí Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
· FIC, V. (2002) Československá strana národně sociální v exilu. Brno: Prius.
· FORMANOVÁ, L., GRUNTORÁD, J. & PŘIBÁŇ, M. (2000) Exilová periodika. Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Praha: Ježek.
· GELLNER, J. & SMEREK, J. (1967) The Czechs and Slovaks in Canada. Toronto: University of Toronto Press.
· HIKL, M. (1955) A short history of the Czechoslovak people in Canada. Toronto: Across Canada Press.
· HODBOĎ, J. (2008) Politické aspekty československého exilu v Kanadě 1948-1989 (kvalifikační práce). Praha: Fakulta sociálních věd.
· IVANOV, M. (1984). Čech v Kanadě. Praha: Faun.
· JEŘÁBEK, V. (2005) Českoslovenští uprchlíci ve studené válce. Praha: Stilus.
· JÍRÁSEK, Z. & TRAPL, M. (1996) Exilová politika v letech 1948 – 1956. Olomouc: Centrum pro československá exilová studia při FF UP.
· KAPLAN, K (2007) Poúnorový exil 1948-49. Liberec: Dialog.
· KARAFIÁTOVÁ, S. (2007). Slovenská politická emigrace po roce 1948. (kvalifikační práce). Praha: Fakulta sociálních věd UK.
· KRATOCHVÍL, J. (ED.) (2002) Český a slovenský exil 20. století I. Brno: Meadow Art.
· LUŽA, R. (2001) Československá sociální demokracie. Kapitoly z let exilu 1948–1989. Praha: Doplněk.
· MATUSIAKOVÁ, L. (1999) Můj otec Gustav Přístupa. Frenštát pod Radhoštěm: Muzejní a vlastivědná společnost.
· NOVOTNÁ, J. & ROLLEROVÁ, V. (1998) Masaryktown – 50 let českého a slovenského národního parku v Kanadě. Toronto: Masaryk Memorial Institute.
· PALEČEK, P. (ED.) (2004) Exil a politika. Historici o nejnovějších dějinách a o sobě. Tišnov: Sursum.
· POVOLNÝ, M. (2007) Zápas o lidská práva: Rada svobodného Československa a helsinský proces. Praha: Stilus.
· RAŠKA, F. D. (2009) Opuštění bojovníci. Historie Rady svobodného Československa 1949-1961. Praha: Academia.
· ŠPETKO, J. (2002) Lišky kontra ježe. Bratislava: Kaligram.
· TOMEK, P. (2009) Život a doba ministra Rudolfa Baráka. Praha: Vyšehrad.
· TOMEK, P. (2009a) Na frontě studené války. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů.
· THOMAS, C. (2001) Helsinki Effect. Princeton: Princeton University Press.
· VANĚK, M.. et. al. (2003) Orální historie. Metodické a „technické“ postupy. Olomouc: Univerzita Palackého.
· WALDAUF, J (2010) SOKOL – malé dějiny velké myšlenky. 2.díl. Luhačovice: Atelier.
· YIN, R. (1984) Case Study Research: Design and Methods. London: Sage. 1. vyd.
· ZACH, A. (1995) Kniha a český exil 1949-1990. Praha: Torst.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html