Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza derivátů pterinu kapilární zónovou elektroforézou
Thesis title in Czech: Analýza derivátů pterinu kapilární zónovou elektroforézou
Thesis title in English: Analysis of pterine derivatives by capillary zone electrophoresis
Key words: kapilární elektroforéza, deriváty pterinu, modelová směs, reálný vzorek štítku ploštice, různé formy, identifikace
English key words: capillary electrophoresis, derivatives pterine, mixture model, real sample label bug, different forms, identification
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Analytical Chemistry (31-230)
Supervisor: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.11.2010
Date of assignment: 21.12.2010
Date of electronic submission:16.05.2012
Date of submission of printed version:16.05.2012
Date of proceeded defence: 30.05.2012
Reviewers: doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala
 
 
 
Advisors: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html