Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Voltametrické stanovení oxidovatelných derivátů polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí sítotiskové elektrody
Thesis title in Czech: Voltametrické stanovení oxidovatelných derivátů polycyklických aromatických uhlovodíků
pomocí sítotiskové elektrody
Thesis title in English: Voltammetric determination of oxidizable derivatives of aromatic hydrocarbons
using screen printed electrode
Key words: 2-aminonaftalen 4-aminobifenyl DP voltametrie cyklická voltametrie sítotisková elektroda
English key words: 2-aminonaphthalene 4-aminobiphenyl DP voltammetry cyclic voltammetry screen printed electrode
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Analytical Chemistry (31-230)
Supervisor: RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.11.2010
Date of assignment: 10.12.2010
Date of electronic submission:30.08.2012
Date of submission of printed version:30.08.2012
Date of proceeded defence: 13.09.2013
Reviewers: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
Preliminary scope of work
Tato práce se zabývá stanovením dvou prokázaných karcinogenů 2-aminonaftalenu (2-AN) a 4-aminobifenylu (4-ABP) na uhlíkových sítotiskových elektrodách (SPCE).
Preliminary scope of work in English
This work deals with the determination of two proven carcinogens 2-aminonaphthalene (2-AN) and 4-aminobiphenyl (4-ABP) using screen printed carbon electrodes (SPCE).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html